Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

IMY granskar klagomål mot Klarna om identifieringskrav

Nyheter
Publicerad: 2022-09-20 07:27
Sebastian Siemiatkowski, grundare och storägare I Klarna Foto: Lars Pehrson

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inleder nu en tillsyn för att utreda klagomål från enskilda som riktats mot Klarna Bank gällande de krav på identifiering som bolaget använt sig av i samband med att enskilda utövat sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, uppger i ett pressmeddelande att man har tagit emot ett antal klagomål från enskilda som rör hur företaget Klarna hanterar deras personuppgifter.

Klagomålen kommer främst från personer som har klagat hos en dataskyddsmyndighet i Tyskland och handlar i huvudsak om enskilda som vänt sig till bolaget och begärt att få sina personuppgifter raderade eller att få tillgång till de personuppgifter som bolaget har om dem. I den processen anser de klagande att bolaget ställt orimliga krav på hur de ska bekräfta sin identitet.

Kränker kraven enskildas rättigheter

I något fall har klaganden begärt rättelse av sina personuppgifter. I ett annat fall har klaganden, i samband med sin begäran om tillgång, även invänt mot behandling för direktmarknadsföring. I vissa av klagomålen har klagandena, i samband med sina begäranden, gjort gällande att det endast är möjligt att skicka in uppgifterna via okrypterad e-post.

– Nu inleder vi en tillsyn mot Klarna för att utreda klagomålen vidare. Syftet med tillsynen är bland annat att utreda om bolaget genom sina krav på identifiering har försvårat för enskilda att utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, säger Linnéa Sommar som är jurist på IMY.

Tidigare ärende som pågår

Det är inte första gången Klarna granskas av IMY. Bland annat blev det i maj känt att Klarnas kassalösning ifrågasätts av användare i anmälningar som kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Anledningen är att Klarna fyller i användares uppgifter automatiskt, utan att de har loggat in. Vissa av klagomålen kom från svenska användare medan andra klagomål kom från användare i Tyskland och Finland. Ärendet pågår fortfarande och IMY har ställt frågor till Klarna om sammanlagt tolv klagomål för att utreda om behandlingen av personuppgifter i samband med autoifyllnad av personuppgifter i Checkout-tjänsten är förenlig med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.


Dela sidan:
Skriv ut: