Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

IMY: Fel av kommun att kamerabevaka utan tillstånd

Nyheter
Publicerad: 2023-05-15 13:09
KAMERAÖVERVAKNING

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) förbjuder nu Kungälvs kommun att kamerabevaka på vissa allmänna platser där kommunen inte har ansökt om tillstånd för att få kamerabevaka.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) uppger att det har kommit in ett klagomål där det uppges att kommunstyrelsen i Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på nio platser dit allmänheten har tillträde. Kameraövervakningen sker utan att ha kommunen har sökt och fått tillstånd från IMY för att sätta upp kamerorna. Kommunen uppger att bevakningen är anonymiserad och att det därför inte krävs tillstånd.

IMY har inlett tillsyn för att utreda om kamerabevakningen som klagomålet gäller är tillståndspliktig.

På sex av nio platser krävs tillstånd

Myndighetens granskning visar att sex av nio av de platser som klagomålet gällt är tillståndspliktiga och att tillstånd saknas. På de övriga tre platserna som klagomålet gällde krävs inget tillstånd eller finns giltigt tillstånd.

− Kommunen har inte sökt tillstånd hos oss för de här platserna trots att allmänheten har tillträde till platserna och människor normalt vistas här. Det är viktigt att man söker tillstånd och gör de bedömningar som behövs innan man börjar att kamerabevaka, säger Moa Nordqvist som är jurist på IMY.

Platserna som har kameraövervakats utan tillstånd är Nordmannatorget, Utomhusparkeringen Vita fläcken, Bandybanan Skarpe Nord, Kongahälla Center, Thorildskolan och Utesimbadet i Kungälv.

Anonymiseringsteknik

Kommunen har använt kamerabevakning med anonymiseringsteknik och menar att personer därmed inte kan identifieras. Kan enskilda inte identifieras är kamerabevakningslagen inte tillämplig.

”IMY konstaterar dock att redan upptagningen av originalvideon, överföringen av originalvideon till servern och bearbetningen av originalvideon gör att bevakningen omfattas av kamerabevakningslagen”, framgår det av pressmeddelandet.

Anonymiseringstekniken som används bygger på att kamerabilderna pixeleras men IMY bedömer att bilderna ändå är tillräckligt tydliga för att enskilda personer kan komma att identifieras. Detta gäller särskilt vid bevakning där en viss personkrets normalt uppehåller sig, till exempel vid skolor.

− Pixeleringen av bildmaterialet innebär dock att integritetsintrånget minskar, jämfört med om det under hela processen varit fråga om behandling och lagring av högupplösta bilder. Att kommunstyrelsen använder integritetsfrämjande teknik är en förmildrande omständighet.

Viktigt att kamerabevakningen upphör

I sitt beslut konstaterar IMY att kommunen bryter mot tillståndskravet i kamerabevakningslagen och förbjuder kommunen att bedriva kamerabevakning på ett antal platser utan kamerabevakningstillstånd.

− Kamerabevakningen innebär ett integritetsintrång för personer som vistas på platserna och det är viktigt att den kamerabevakning som kräver tillstånd och sker utan sådant nu upphör.


Dela sidan:
Skriv ut: