Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hushållen drar in på konsumtion och avvaktar med sparandet

Nyheter
Publicerad: 2023-01-05 08:48
Foto: Amir Nabizadeh / TT

Det genomsnittliga månadssparandet minskade med 8 procent till 5 377 kronor under fjärde kvartalet 2022.
Detta framgår av SEB:s undersökning Sparkollen som även visar att spararna planerar att minska sin konsumtion under de närmaste sex månaderna. 

Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret ligger kvar på 20 procent, samma nivå som föregående kvartal. Samtidigt har andelen som planerar att spara mindre ökat från 17 till 18 procent medan andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande har ökat från 55 procent till 57 procent.

SEB:s undersökning Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 2, vilket är en minskning med 1 enhet från föregående kvartal.

– Det gångna året har utan tvekan varit en privatekonomisk prövning för många hushåll, även om många har lyckats parera utgiftsökningarna med ekonomiska krockkuddar. Inför 2023 finns inte samma sparutrymme längre och allt fler hushåll blir av naturliga skäl mer avvaktande till att öka sitt sparande, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Minskning av sparbeloppet

Under det fjärde kvartalet hade 88 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet sjönk till 5 377 kronor per månad under fjärde kvartalet, från 5 814 kronor per månad under tredje kvartalet, vilket är en minskning med 8 procent. Under kvartalet minskade sparandet mest i aktier och fonder. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades på 39 kronor på sparkonto, 21 kronor i amortering, 15 kronor i fonder, 10 kronor i aktier, 10 kronor i pensionssparande och 5 kronor på annat sätt. 

Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått.

Den kommande konsumtionen

Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 48 procent, vilket är 2 enheter mer än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, eller 6 procent. 42 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är samma nivå som föregående kvartal.

Under fjärde kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 42, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Det mesta talar för att inflationen kommer falla tillbaka under 2023, om än från väldigt höga nivåer. Det innebär att den försämrade köpkraften hushållen upplevt under 2022 kommer att hålla i sig i ett par år framöver. Att nästan vartannat hushåll planerar att dra i handbromsen och minska sin konsumtion under det närmaste halvåret är därmed föga förvånande, säger Américo Fernández.


Dela sidan:
Skriv ut: