Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Knivdömd frias – viktig uppgift inte åberopad som bevis

Nyheter
Publicerad: 2019-06-27 08:27
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Svea hovrätt frikänner en man som av tingsrätten dömts för brott mot knivlagen. Enligt hovrätten har uppgifterna mannen dömdes på i tingsrätten inte åberopats som bevis av åklagaren och de får därför inte ligga till grund för en fällande dom.

Efter att ha deltagit vid ett möte med det politiska partiet Allternativ för Sverige satte sig mannen på en krog och drack 10-12 starköl med ett antal andra personer som också deltagit på mötet. När han skulle bege sig hemåt omhändertogs han enligt LOB av två ordningsvakter. Vid omhändertagandet upptäcktes att mannen hade en bestickkniv i fickan och han åtalades sedermera för brott mot knivlagen.

Skulle använda kniven mot ”vänsterfolk”

Mannen uppgav i förhör med polisen att han inte minns vad som hände vid omhändertagandet, samt att han i normala fall inte brukar bära kniv. Han vet inte hur kniven hamnade i fickan och tror att han kan ha fått med sig den från någon restaurang, alternativt att någon annan har placerat den där. Han kan varken erkänna eller förneka brott.

Målet avgjordes utan huvudförhandling i tingsrätten och som bevisning åberopade åklagaren, bland annat, uppgifter ur ett PM från polisen där det framgick att mannen vid omhändertagandet uppgett att han skulle använda kniven ”mot vänsterfolk”.

Tingsrätten ansåg att mannens egna uppgifter, i kombination med den övriga utredningen, var tillräckligt för att han skulle dömas för brott mot knivlagen. Påföljden bestämdes till på 12 500 kronor.

Hovrätten ger åklagaren bakläxa

Mannen överklagade domen till Svea hovrätt som nu väljer att frikänna honom helt från åtalet. Enligt hovrätten kan uppgifterna om mannens syfte med knivinnehavet inte betraktas som sådana skriftliga berättelser som i enlighet med rättegångsbalken hade kunnat åberopas som skriftligt bevis och läggas till grund för tingsrättens avgörande.

Uppgifterna är dessutom hämtade ur ett PM angående mannens beteende vid omhändertagande samt ett vittnesförhör med en ordningsvakt. Utöver detta har mannen inte heller haft möjlighet, eller anledning, att förhöra eller låta förhöra uppgiftslämnarna.

Mot bakgrund av detta anser hovrätten att den av åklagaren åberopade bevisningen inte är tillräcklig för att det mot mannens förnekande kan anses ställt bortom rimligt tvivel att han uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft kniven på allmän plats. Han frikänns därför helt från åtalet. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se