Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hot och trakasserier på myndigheter under Riksrevisionens lupp

Nyheter
Publicerad: 2021-11-17 11:33
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riskrevisionen granskar hur regeringen och myndigheterna arbetar för att motverka trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.
Frågan som Riksrevisionen söker svar på är huruvida myndigheterna och regeringen vidtagit effektiva insatser i arbetet med att stävja de anställdas utsatthet.

Granskningen initieras mot bakgrund av rapporter som vittnar om utsattheten bland statligt anställda tjänstemän.

Bland annat publicerade fackförbundet Akavia nyligen resultatet från en enkätundersökning som visade att 34 procent av de medarbetarna vid myndigheter med omfattande medborgarkontakter utsatts för otillbörlig påverkan de senaste två åren.

– När det väl inträffar en incident är det också viktigt att ha fungerande rutiner för rapportering och ett väl fungerande stöd till de medarbetare som blivit utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Resultaten från Riksrevisionens granskning kommer att publiceras i oktober nästa år.


Dela sidan:
Skriv ut: