Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: inte grov mordbrand när kvinna tände eld på ICA-butik

Nyheter
Publicerad: 2019-06-13 06:58
Foto: Pontus Lundahl/TT

Högsta domstolen sänker straffet för den kvinna som under förra året anlade en brand i en ICA-butik i Göteborg. Enligt HD är brottet inte att betrakta som grov mordbrand och straffet sätts därför ned från sex år och två månades fängelse till tre år och två månaders fängelse.

Kvinnan dömdes till sex år och två månaders fängelse för ett antal brott varav det allvarligaste var en mordbrand inne på en ICA-butik i Göteborg under förra sommaren.

Mycket folk i butiken när branden anlades

Kvinnan anlade branden under dagtid med hjälp av en braständare och diverse brandfarliga ämnen som fanns i butiken. Branden upptäcktes dock fort och kunde släckas omedelbart med följden att få skador uppstod inne i butiken.

Kvinnan nekade till gärningen men tingsrätten ansåg det, mot bakgrund av att hennes DNA kunnat knytas till några av hennes hjälpmedel samt att hon fångats på bild av butikens övervakningskamera, det bevisat att hon anlagt branden.

Tingsrätten slog bland annat fast att branden anlagt vid ett tillfälle när när ett stor antal människor befanns sig i butiken samt att alla förutsättningar fanns för en ”fullskalig brand” och tingsrätten ansåg att omständigheterna sammantaget innebar att brottet skulle rubriceras som grov mordbrand och därför skulle innebära ett längre fängelsestraff för kvinnan i form av sex år och två månader.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom

Kvinnan överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade på friande dom, alternativt att mordbranden skulle rubriceras som brott av normalgraden. Hovrätten valde dock att fastställa tingsrättens dom bland annat mot bakgrund av det hastiga brandförloppet och ”de betydande ekonomiska värden som stått på spel”.

Kvinnan valde efter detta att överklaga domen till Högsta domstolen som valde att meddela prövningstillstånd i målet för att avgöra om hur gärningen ska rubriceras och vilken påföljd som ska dömas ut.

Begränsad fara för människors liv enligt HD

Högsta domstolen konstaterar att det finns omständigheter i målet som gör brottet så allvarligt att straffvärdet ligger klart över minimistraffet för mordbrand av normalgraden. Samtidigt, anser HD, har det faktum att branden anlades under dagtid med mycket folk i butiken inneburit att risken för att branden inte skulle ha upptäckts minskat. Detta, i kombination med lokalens storlek och det stora antalet utrymningsvägar, innebär enligt HD att faran för människors liv eller hälsa varit ”förhållandevis begränsad”.

Sänker straffet med tre år

Enligt HD framstår brottet dessutom ”likväl närmast som ett impulsdåd” och vid en sammantagen bedömning måste brottet, trots att det är mycket allvarligt, anses ligga klart under den nivå vid vilken brottet bör bedömas som grov mordbrand. Gärningen ska därför bedömas som mordbrand av normalgraden. Straffvärdet för brottet motsvarar enligt HD fängelse i tre år och den övriga brottsligheten bedöms ytterligare två månaders fängelse.


Dela sidan:
Skriv ut: