Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: hovrätten gjorde rätt att dölja persons identitetsuppgifter

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 12:46
HÖGSTA DOMSTOLEN

En överklagandeskrift där en person omnämns med initialer har maskerats när den lämnats ut från hovrätten. Högsta domstolen håller med i hovrättens bedömning att uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretessbestämmelsen om skydd för uppgift om enskilds hälsa och sexualliv.

I överklagandeskriften i ett tvistemål omnämns en person med initialer. Skriften innehåller även uppgifter om personens hälsa och sexualliv. Hovrätten har, när den lämnade ut skriften, maskerat initialerna med hänvisning till att uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kan lida betydande men

Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

En person har begärt att överklagandeskriften ska lämnas ut utan maskerade uppgifter och bland annat gjort gällande att identitetsuppgifter inte är uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

HD avslår överklagandet

Högsta domstolen konstaterade att om överklagandeskriften skulle lämnas ut utan maskering skulle den innehålla sådana uppgifter om en enskilds hälsa eller sexualliv som kan skyddas av den aktuella sekretessbestämmelsen.

Högsta domstolen gjorde bedömningen att en enskild skulle lida betydande men om initialerna röjdes och avslog överklagandet.


Dela sidan:
Skriv ut: