Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Hinder mot utlämning av kinesisk man misstänkt för brott

Nyheter
Publicerad: 2019-07-09 09:05
Foto: Pontus Lundahl/TT

Det föreligger hinder mot utlämning av den man som i Kina misstänks ha begått allvarlig ekonomisk brottslighet och därför har begärts utlämnad från Sverige. Det slår Högsta domstolen fast i ett yttrande idag.

Det var under förra året som Kina begärde att mannen skulle utlämnas från Sverige då han, enligt Kinesiska myndigheter, gjort sig skyldig till grov ekonomisk brottslighet.

Som bevis för detta bifogades till utlämningsframställningen som skickades till Sverige ett häktningsbeslut och en utredning som, bland annat, innehöll domar mot, och förhör med, personer som varit inblandade i den påstådda brottsligheten.

HD: finns hinder mot utlämning

Högsta domstolen är den instans som ska yttra sig till regeringen i frågan om det föreligger hinder för utlämning till Kina och även se över huruvida en sådan utlämning kan vara oförenlig med Europakonventionen.

Högsta domstolen slår nu fast att det i och för sig finns sannolika skäl för att mannen begått i vart fall fyra av de påstådda gärningarna, som begicks 2010 eller 2011. För den femte gärningen, som ska ha förövats 2008, finns hinder mot utlämning på grund av preskription.

Riskerar dödsdom vid utlämning

Enligt HD finns dessutom, med hänsyn till mannens politiska engagemang, en risk för att mannen kommer att utsättas för förföljelse, varför det föreligger ett generellt hinder mot utlämning.

Utöver detta konstaterar Högsta domstolen att det finns ”en verklig risk” för att mannen kan komma att dömas till döden och utsättas för tortyr i Kina. Det finns även en risk för att han kommer att bli föremål för en rättegång som påtagligt avviker från de krav på en rättvis rättegång som uppställs i Europakonventionen.

Således kan, enligt domstolen, en försäkran från Kina om att mannen inte kommer att utsättas för sådan behandling inte ”ges någon avgörande betydelse”. Utlämningen till Kina ska därför vägras.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: