Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grovt oaktsamt av journalist att citera bok i mordpodd

Nyheter
Publicerad: 2020-02-04 07:17
Foto: Jessica Gow / TT

Patent- och marknadsdomstolen dömer en av journalisterna bakom en mordpodd till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen.
Hon beskriver i ett poddavsnitt händelseförloppet på ett sätt som, enligt domstolen, ”mycket närgånget följer strukturen” i boken Kakelugnsmordet och använder i stor utsträckning samma eller snarlika ord och uttryck som i boken.

Två journalister som tillsammans gör Mordpodden åtalades för att tillsammans och i samråd/samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha gjort intrång i författaren Lars Ohlsons upphovsrätt till det litterära verket Kakelugnsmordet.

”Tillgänglig för allmänheten”

Intrånget har, enligt åtalet, bestått i att de två journalisterna någon dag eller några dagar före den 16 juli 2017, olovligen framställt exemplar eller delar av ovanstående litterära verk, i bearbetat skick, genom att spara ned och lagra den slutgiltiga produkten/exemplaret på ett digitalt medium samt olovligen därefter den 16 juli 2017 tillgängliggjort detta exemplar för allmänheten via internet genom att från det digitala mediet överföra det i en poddsändning vid namn Mordpodden på plattformen Radioplay.

Poddsändningen har varit tillgänglig för allmänheten på den nämnda plattformen fram till och med den 28 november 2017. Exemplarframställningen och tillgängliggörandet har vidare skett utan att Lars Ohlson angetts som upphovsman i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Författaren intervjuade mördaren

Boken handlar om en verklig händelse där en banktjänsteman mördade en kund och brände upp offrets kropp i kakelugnar. Mordet begicks på 1960-talet och var då uppmärksammat i media. Lars Ohlson arbetade med boken Kakelugnsmordet i flera år och gjorde bland annat flera exklusiva intervjuer med mördaren.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen framgår det av de redovisade exemplen att poddavsnittet beskriver händelseförloppet på ett sätt som mycket närgånget följer bokens struktur, även om vissa delar av informationen i boken har utelämnats. I poddavsnittet används dessutom i stor utsträckning samma eller snarlika ord och utryck som i boken. Exemplen visar vidare att poddavsnittet inte bara redogör för samma faktiska händelseförlopp utan också återanvänder vissa berättartekniska grepp som att mördaren i en viss situation.

Inte samtyckt

Eftersom Lars Ohlson inte har samtyckt till användningen finner därmed domstolen att journalisterna i objektiv mening har gjort intrång i Lars Ohlsons upphovsrätt till det litterära verket Kakelugnsmordet genom att olovligen ha framställt exemplar av delar av verket i bearbetat skick och därefter ha tillgängliggjort detta exemplar för allmänheten, på det sätt åklagaren har påstått.

Ingen av dem ansågs ha begått något brott uppsåtligt. Och bara den ene av dem fälls för at hon varit grovt oaktsam. Den journalist som fälls är hon som har varit huvudansvarig för det aktuella poddavsnittet och som har skrivit underlaget till inspelningen. Enligt domstolen borde hon ha förstått att poddavsnittet riskerade att göra intrång i Lars Ohlsons upphovsrätt till Kakelugnsmordet, men hon har inte undersökt saken närmare. Hon får därför anses ha varit grovt oaktsam.

Angav källa

När det gäller den andre journalistens ansvar så måste hon rimligen ha känt till att poddavsnittet baserades på bland annat Kakelugnsmordet eftersom det finns en hänvisning till boken i slutet av avsnittet. Hon har dock berättat att hon tyckte att hon kände igen kollegans språk i underlaget till poddavsnittet och det har inte heller i övrigt framkommit att hon haft någon särskild anledning att misstänka att avsnittet skulle göra intrång i boken. Även om det har varit i viss grad oaktsamt av henne att inte närmare kontrollera användningen av källorna till poddavsnittet, så kan hon i förevarande fall inte anses ha varit grovt oaktsam.

De två journalisterna anses dock inte ha brutit mot regeln om att ange upphovsrättsinnehavarens namn eftersom de gjorde det i slutet av programmet.

Exemplaret har, konstaterar PMD, framställts genom att en digital inspelning har lagrats i den huvudansvariges dator, dator. Domstolen har svårt att se hur någon meningsfull namnangivelse, utöver den som faktiskt görs i poddavsnittet, skulle kunna ske vid den typen av exemplarframställning. Åklagaren har inte heller – trots frågor från domstolen – preciserat hur en namnangivelse i enlighet med god sed borde ha gjorts vid exemplarframställningen. Åklagaren har därför inte heller visat att namnangivelsen vid exemplarframställningen har varit i strid mot upphovsrättslagen.

Journalisten döms till 70 dagsböter. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Blomqvist
red@dagensjuridik.se