Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fuskade på högskoleprovet – förlorar plats på läkarprogrammet

Nyheter
Publicerad: 2020-02-08 09:37
Foto: Malin Hoelstad / SvD /TT

En kvinna ansågs ha fuskat sig till en plats på läkarprogrammet vilket föranledde Lunds universitet att dra tillbaka antagningen.
Förvaltningsrätten gör nu bedömningen att återkallelsebeslutet ska bestå.

En kvinna klagade hos förvaltningsrätten på beslutet fattat av Lunds universitet att återkalla hennes antagning till läkarprogrammet.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ansåg att hade kvinnan blivit antagen på felaktig grund. Beslutet baserades på att hon hade fällts i en brottmålsdom. Hon hade vilselett antagningsnämnden vid Lunds universitet genom att använda otillåtna hjälpmedel vid skrivandet av högskoleprovet.

Universitetet anför i förvaltningsrätten att det inte haft några skäl att ifrågasätta UHR:s beslut och att detta därför ska bestå.

Rätt att återkalla?

Förvaltningsrätten ställer sig härmed frågan om universitetet haft rätt att återkalla kvinnans antagning med stöd av UHR:s beslut.

Det framgår av förvaltningslagen § 37 att ett felaktigt gynnande beslut kan ändras till den enskildes nackdel om felaktigheten visat sig bero på oriktiga eller vilseledande uppgifter. Detta omfattar enligt förarbetena också fall då det felaktiga beslutet fattats till följd av partens agerande. 

Skälen bakom UHR:s bedömning var bland annat i att kvinnan uppnått ett väsentligt högre betyg vid det aktuella provtillfället än vid de tre andra gångerna hon skrivit provet. Hon presterade dessutom betydligt sämre på den del av provet som var en utprövningsdel.

Konstakt med utomstående

Dessa omständigheter anser förvaltningsrätten starkt talar för att resultaten hon fick uppnåddes med hjälp av kontakt med utomstående.

Det har i målet inte framkommit att kvinnan kunnat antas på någon annan grund än just via högskoleprovet.

I ljuset av detta fastslår förvaltningsrätten att antagningsbeslutet grundat sig på felaktiga förutsättningar och att universitetet därför haft skäl att återkalla det.

Kvinnans överklagande ska därför ogillas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se