Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förvaltningsrätten nobbar Huaweis PTS-krav

Nyheter
Publicerad: 2021-02-10 07:21

Förvaltningsrättenavslår den kinesiska telekomjätten Huaweis krav om att Post- och telestyrelsens, PTS, förbud av bolaget i 5G-nät måste stoppas.

Under tisdagen kom ett beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm som avslår den kinesiska telekomjätten Huaweis krav om att Post- och telestyrelsens, PTS, förbud av bolaget i 5g-nät måste stoppas.

Domen rör Huaweis protest mot att PTS förbjöd operatörer att använda teknik från telekomjätten för att få tillstånd att bygga 5g-infrastruktur i Sverige.

Sveriges säkerhet

Huawei har protesterat både mot förbudet i sig och att det togs för snabbt. Bolaget anser även att det borde fått mer förvarning före förbudet.

Förvaltningsrätten motiverat beslutet med att försvarsmakten och säkerhetspolisen flaggat för att Huawei-utrustning skulle kunna vara en fara för rikets säkerhet.

– Förvaltningsrätten har kommit fram till att de intressen som ligger till grund för villkoren om Huawei – det vill säga Sveriges säkerhet – är så starka att det inte finns skäl att besluta om inhibition av de överklagade villkoren, säger chefsrådmannen Ulrika Melin.

Domstolen skriver vidare att ”genom att utbyggnaden av 5G nu inleds skulle påstådda säkerhetsrisker kunna komma att realiseras. Vad Huawei fört fram om att Huawei-produkter tillåts i viss utsträckning till och med utgången av 2024 och att PTS inte förbjudit användningen av Huawei-produkter i sitt beslut den 4 november 2020 föranleder inte någon annan bedömning”. 

Huaweis mening

Huawei har uppgett under processen att ”det är givet att villkoren får synnerligen negativa effekter för Huawei om de inte upphävs eftersom de utesluter Huawei från att leverera produkter till 5G-utbyggnaden av det svenska nätet för en period om 25 år”.

Huawei menar att om villkoren inte inhiberas kommer Huawei att uteslutas från utbyggnaden av 5G-nätet.

Av konkurrensskäl är det tidskritiska för operatörerna att genomföra 5G-utbyggnaden så fort som möjligt.

”Detta medför att även om Huawei-produkter senare tillåts, kommer det inte att vara tekniskt och ekonomiskt möjligt för operatörerna att använda Huawei-produkter. Huawei hamnar i denna situation så långt efter sina konkurrenter att bolaget de facto utesluts från att kunna delta i 5G- utbyggnaden”.

Nämndeman skiljaktig

En nämndeman var skiljaktig i domen. Nämndemannen anser inte att säkerhetsintresset är så starkt att det talar emot inhibition då tillståndshavarna får använda produkter från Huawei till och med utgången av 2024.

.


Dela sidan:
Skriv ut: