Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i februari

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 07:25
Foto: Pontus Lundahl/TT

Under februari noterades ett totalt nysparande i fonder på 7,2 miljarder kronor. Liksom i januari uppvisade aktiefonder stora nettoinsättningar, medan korta räntefonder och blandfonder hade nettouttag, enligt Fondbolagens Förening.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till 6 241 miljarder.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 13,4 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 6,5 miljarder och från blandfonder på 2,4 miljarder. Även hedgefonder hade nettouttag på 1,4 miljarder kronor. Det framgår av statistik från Fondbolagens förening.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 12,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 28,6 miljarder. 

– Riskviljan fortsätter att vara hög när aktiva sparare väljer aktiefonder även i februari. Men det är också fokus på riskspridning när spararnas favoritkategori globalfonder får mest nya pengar under månaden. Börsens utveckling brukar påverka om vi vill investera eller inte. Men nu kan ökade levnadskostnader avgöra om det ens finns pengar att spara. Därför är jag glad att se att det återigen investeras nya friska pengar. Att spara lite varje månad är bättre än att spara mycket ibland, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Aktiefondernas nettoinflöde

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 1 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder hade alltså ett nettoinflöde på totalt 13,4 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder, USA-fonder och Europafonder. Däremot hade Asienfonder nettouttag under månaden. Fondbolagens förening noterar även att indexfonder fortsatt uppvisar stora inflöden med nettoinsättningar på 8,4 miljarder kronor i februari.

Enligt Fondbolagens förening noterade långa räntefonder under februari ett nettoinflöde på totalt 3,6 miljarder kronor. I företagsobligationsfonder gjordes nettoinsättningar på 4,3 miljarder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,6 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under februari med knappt 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 241 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med närmare 174 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 077 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.


Dela sidan:
Skriv ut: