Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Första domarna: Tillväxtverket hade rätt att neka stöd för korttidsarbete

Nyheter
Publicerad: 2020-09-08 09:31

Tre företag som överklagat Tillväxtverkets beslut om att neka stöd vid korttidsarbete får avslag av förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Stockholm har tagit emot cirka 1 000 överklaganden av Tillväxtverkets beslut angående stöd vid korttidsarbete. Eftersom det är fråga om en del av stödpaketet till företag som har drabbats ekonomiskt med anledning av coronaviruset i syfte att rädda arbetstillfällen hanterar domstolen målen med förtur. Förvaltningsrätten har särskilt avsatt resurser för handläggningen av målen. Hälften av fallen har nu avgjorts.

Tre av målen gäller företagen Jmj Entreprenad & Racing AB, Birka Event AB och Lapplandmedia AB. Namnen på företagen var sekretessbelagda hos Tillväxtverket vilket har kritiserats av medierna och lett till krav på ändring av lagstiftningen. 

Men i och med att de aktuella målen nu prövats av domstol blir materialet offentligt. 

Inte betalat arbetsgivaravgifter

I fallet rörande Lapplandmedia AB beslutade Tillväxtverket den 26 maj 2020 att avslå ansökan om preliminärt stöd vid korttidsarbete. Skälen för beslutet var att bolaget inte betalat arbetsgivaravgifter under aktuell jämförelsemånad.

Bolaget yrkade i Förvaltningsrätten i Stockholm att sökt stöd ska beviljas och anförde bland annat följande till stöd för sin talan: Lön har betalats ut vilket framgår av lönespecifikation för perioden januari-mars 2020. Arbetstagaren i bolaget arbetar heltid och har varit anställd sedan 2012. Lön betalas ut två till tre gånger per år för att minska administrationen och för att se hur det går för företaget innan lön betalas. 

Eftersom månadslönerna betalas ut oregelbundet sedan 2012 men med en motsvarande månadslön om 26 000-30 000 kronor per månad bör bedömningen, enligt bolaget, vara att det kan ligga till grund för att ansökan om stöd vid korttidsarbete ska beviljas. Om bolaget inte anses berättigat till stödet kommer pandemin att slå hårt mot verksamheten.

Kan inte fastställa lönen

Förvaltningsrätten konstaterar att för att beviljas preliminärt stöd enligt lagen om korttidsarbete ska de i lagen uppställda kraven vara uppfyllda. Av dessa krav följer bland annat att arbetstagaren ska ha varit anställd hos bolaget under jämförelsemånaden och att bolaget (arbetsgivaren) ska ha varit skyldig att betala arbetsgivaravgift för den anställde under stödmånaden. Därutöver måste den ordinarie lönen för stödmånaden kunna fastställas, det vill säga bolaget måste betala en regelmässigt utgående lön i den aktuella lagens mening.

Den regelmässigt utgående lönen är enligt förarbetena begränsad till den faktiska ersättning som ingår i den månatliga lönen. Sammantaget innebär det enligt förvaltningsrättens bedömning att lönen behöver betalas ut månadsvis för att en regelmässigt utgående lön i den aktuella lagens mening ska föreligga.

Av utredningen i målet framgår att bolaget inte betalar ut månadsvis utan med oregelbundna intervall vid behov samt att månatlig lön börjat betalas ut först efter jämförelsemånaden. Förvaltningsrätten delar Tillväxtverkets bedömning att perioden med månadsvis utbetalad lön är för kort för att kunna anses regelmässig. Eftersom Tillväxtverkets beslut fattades den 26 maj 2020 är den aktuella jämförelsemånaden februari 2020. Det har inte framkommit att bolaget betalat lön eller arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden.

Oregelbundna utbetalningar

Därutöver framkommer att lön betalas ut med oregelbundna intervall och med olika belopp. Bolaget kan därför, enligt förvaltningsrättens mening, inte anses ha betalat ut en regelmässigt utgående lön under stödmånaden och ordinarie lön går inte att fastställas. Bolaget uppfyller därmed inte kraven för preliminärt stöd.

Överklagandet ska därmed avslås.

Säsongsbetonad verksamhet

När det gäller Birka Event beslutade Tillväxtverket den 25 maj 2020 att avslå ansökan om preliminärt stöd vid korttidsarbete för Birka Event AB. Skälen för beslutet var också i detta fall att bolaget inte betalat arbetsgivaravgifter under aktuell jämförelsemånad.

Birka Event överklagade och menade att bolagets verksamhet är säsongsbetonad och löneuttag kan variera från månad till månad och intäkterna kommer främst under sommarhalvåret. Att lön inte har betalats ut till arbetstagaren en viss månad är inte liktydigt med att denna har varit overksam i företaget den månaden. Det är, anser bolaget, olyckligt och rimligen i strid med lagstiftarens syfte att små företag som är verksamma under sommaren undantas från stödet.

Förvaltningsrätten konstaterar att eftersom Tillväxtverkets beslut fattades den 25 maj 2020 är den aktuella jämförelsemånaden februari 2020. Det har inte framkommit att bolaget betalat lön eller arbetsgivaravgifter under februari. Det framgår inte heller att bolaget betalat ut en regelmässigt utgående lön under stödmånaden. Den anställdes ordinarie lön kan därför inte fastställas.

Uppfyller inte kraven

Bolaget uppfyller därmed inte de aktuella kraven för preliminärt stöd. Tillväxtverkets beslut är således riktigt och överklagandet ska därmed avslås.

Det tredje företaget Jmj Entreprenad & Racing AB får alltså också avslag i förvaltningsrätten. Tillväxtverket hade också här beslutat den 25 maj 2020 att avslå ansökan på grund av att bolaget inte betalat arbetsgivaravgifter under aktuell jämförelsemånad.

Bolaget ansåg att det är felaktigt att påstå att lön inte betalas ut regelmässigt eftersom den anställda har fått regelbunden lön sedan 1995. Skatteverket har inte haft något att invända mot förfarandet eller ifrågasatt årsinkomsten eller inbetalningarna av arbetsgivaravgifter.

Lön en gång per år

Förvaltningsrätten noterar genom utredningen i målet att bolaget betalar ut lön endast en gång per år och att det senast gjordes i augusti 2019. Eftersom Tillväxtverkets beslut fattades den 25 maj 2020 är den aktuella jämförelsemånaden också i detta fall februari 2020.

Det har inte framkommit att bolaget betalat lön eller arbetsgivaravgifter under februari. Det framgår inte heller att bolaget betalat ut en regelmässigt utgående lön eller under stödmånaden. Den anställdes ordinarie lön kan därför inte fastställas. Bolaget uppfyller därmed inte de aktuella kraven för preliminärt stöd. Tillväxtverkets beslut är således riktigt och överklagandet ska därmed avslås. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
birka
jmj
lappland

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.