Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Föräldrar vinner mot Skatteverket – sonen får heta PG i förnamn

Nyheter
Publicerad: 2019-11-04 09:39
Foto: Pontus Lundahl /TT

PG är inte ett namn som kan anses väcka anstöt eller leda till obehag för den som ska bära namnet.
Det konstaterar kammarrätten som därför ger två föräldrar rätt mot Skatteverket i en namntvist.

Föräldrarna ville ge sin son förnamnet Gabriel PG – men fick avslag på sin ansökan av Skatteverket i januari 2019.

De överklagade då till Förvaltningsrätten i Stockholm och framhöll här bland annat att PG är en förkortning för Per-Gunnar, vilket sonens morfar heter.

Enligt föräldrarna skulle PG inte vara pojkens tilltalsnamn, och kan inte anses vare sig olämpligt eller stötande.

”Oförenligt med svenskt namnskick” enligt Skattverket

Skatteverket stod dock fast vid sin inställning, och gav in ett utlåtande från Institutet för språk och folkminnen, där det anses ”olämpligt och oförenligt” med svenskt namnskick att godkänna enstaka bokstäver som förnamn.

Förvaltningsrätten konstaterade dock att inget tyder på att förnamnet PG skulle kunna väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet. Domstolen ansåg inte heller att PG är olämpligt som förnamn – bland annat med hänvisning till att det inte är ovanligt med förnamn som består av enstaka bokstäver.

Det fanns därför inga hinder mot att förvärva namnet PG som förnamn, ansåg domstolen. I det överklagade beslutet har dock Skatteverket tagit ställning till namnet Gabriel PG – inte Herman PG Gabriel, som föräldrarna nu vill att barnet ska heta. Eftersom förvaltningsrätten inte som första instans bör pröva ett namn eller en namnföljd som inte varit föremål för Skatteverkets prövning, skulle målet återlämnas dit.

Föräldrarna får rätt även i kammarrätten

Skatteverket överklagade till Kammarrätten i Stockholm – och framhöll bland annat att namn med enstaka bokstav i allmänhet kan uppfattas som en förkortning av ett namn och kan leda till ”uttalsmässig osäkerhet och risk för missförstånd”.

I de fall enstaka bokstäver förekommer som förnamn i folkbokföringsdatabasen kan det bero på att personer invandrat till Sverige och att deras namn registrerats med stöd av en utländsk passhandling – och de namnen är inte förvärvade enligt svensk namnlag. Skatteverket understryker också att förvaltningsrätten underlåtit att tillämpa det nya striktare kriteriet i lagen om personnamn och har heller inte gjort någon reell prövning av namnets språkliga utformning eller av om det kan vilseleda allmänheten.

Föräldrarna tillade för sin del att 18 män i Sverige har det registrerade namnet Pege samt att det inte är ovanligt med enstaka bokstäver i namn i Sverige och internationellt.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten, och avslår därför Skatteverkets överklagande. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se