Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fondförvaltarna har en negativ syn på marknadsutsikterna

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 07:23
Börsmäklare. Foto: Yvonne Åsell / SvD / SCANPIX /

En ny enkät med fondförvaltare visar på en lägre optimism jämfört med de två senaste mätningarna. Årets första förvaltarbarometer minskar till 51,7 jämfört med 55,3 i december. Förvaltarna är framför allt negativt inställda till ekonomin i dagsläget. Flera tror dessutom att det kommer se sämre ut om ett halvår.

Fondbolagens förening har låtit 22 fondförvaltare besvara fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen i förvaltarbarometern som presenteras för tolfte året i rad.

12 av 22 förvaltare har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget. 7 förvaltare har en varken negativ eller positiv syn. 3 förvaltare bedömer marknadsutsikterna i dagsläget som positiv.

– Jag tror att ökad inflation och stigande räntor kommer att fortsätta sätta press på marknaderna. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att fokusera på att försöka hitta investeringar med långsiktig tillväxt som också står emot kortsiktiga rörelser. I det avseendet tycker vi om den tillväxtprofil som hållbara investeringar erbjuder, exempelvis förnyelsebar energi eller laddning av elbilar. De branscherna har fortsatt gett bra tillväxt och avkastning. Vi gillar också investeringar där det finns aktiva ägare som arbetar tillsammans med företagsledningen för att skapa värden som inte påverkas av makroläget”, säger Simone Hirschvogl, förvaltare på SEB Investment Management.

Marknadsutsikterna om ett halvår

I den andra frågan bedömer förvaltarna marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade på den första frågan. 9 förvaltare svarar att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara sämre om ett halvår. 7 förvaltare tror på en bättre syn om ett halvår och 6 förvaltare svarar att de tror marknadsutsikterna kommer vara oförändrade.

Den tredje frågan berör utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt och här skiljer sig återigen förvaltarnas syn i det kortare perspektivet. 9 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn för tidsperiodens utveckling. 8 förvaltare har en negativ syn på börsutvecklingen, medan 5 förvaltare har en positiv syn på Stockholmsbörsens utveckling det kommande halvåret.

Framåtblick

När förvaltarna får blicka framåt 1 till 2 år har de en tydligare gemensam uppfattning. 18 av 22 förvaltare tror på en mycket positiv eller positiv utveckling medan 3 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn. 1 förvaltare har en negativ syn på tidshorisonten.

– Det var en flygande start för aktiemarknaden under inledningen på 2023. Det är då fullt naturligt att vi hamnar i en mer volatil marknadsmiljö, när värderingen har justerats upp. Den svenska börsens cykliska karaktär brukar missgynnas i orostider, men bolagen har under senaste året demonstrerat motståndskraft och god vinstutveckling. Under kommande halvår räknar vi med fortsatt hög volatilitet, men trots allt en Stockholmsbörs som trendar upp, säger Niklas Wellfelt, chefsstrateg Ålandsbanken.

– Centralbankerna går en delikat balansgång med syfte att bromsa priser och inflationsförväntningarna, där en tuff åtstramning ska vägas mot risken för en hårdlandning av ekonomin. Till detta ska oron för den finansiella stabiliteten adderas. Men vi ser tydliga regionala skillnader, där exempelvis USA-börsen värderas över sitt historiska genomsnitt samtidigt som den svenska börsen, trots en tydlig återhämtning, fortsatt handlas i underkant av vad vi ser som en neutral värdering. Ur det perspektivet tycker vi att Stockholmsbörsen erbjuder en aptitlig riskpremie inför kommande tvåårsperiod, fortsätter han.


Dela sidan:
Skriv ut: