Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fler barn och unga behandlas för psykisk ohälsa

Nyheter
Publicerad: 2020-01-12 09:34
Foto: Isabell Höjman/TT

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för psykiatriska diagnoser, som depression och ångest, ökar. Ökningen är allra störst bland unga kvinnor. Dessutom har väntetiderna till vården ökat kraftigt. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.

I rapporten har Socialstyrelsen jämfört den psykiatriska vården och behandlingen av barn och unga i olika regioner. 

Rapporten har jämfört ett trettiotal indikationer och mått om vård, behandling och läkemedelsanvändning, och har fokuserat på barn mellan 13 och 17 år samt unga vuxna mellan 18 och 24 år. Perioden som undersöktes var mellan åren 2013–2017. 

Enligt rapporten ökar både andelen barn och unga vuxna som fått vård inom specialiserad öppenvård för psykiatriska diagnoser eller läkemedelsbehandling under perioden. Den största ökningen finns bland unga vuxna i åldrarna 18–24 år, och särskilt unga kvinnor. 

Störst ökning bland unga kvinnor

Rapporten visar att behandling för diagnoserna depression eller ångestsyndrom under perioden har ökat tydligast bland unga kvinnor, och i åldrarna 18–24 år vårdades fler unga kvinnor än män. I åldrarna 0–17 år vårades dock fler pojkar än flickor.

Dessutom är det vanligare att flickor och unga kvinnor vårdas inom slutenvården efter att ha skadat sig själva än pojkar och unga män, även om ingen ökning har skett på det området. 

Läkemedelsanvändningen ökar 

Enligt rapporten ökar också användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt, särskilt bland barn och unga. Rapporten konstaterar också att användningen av melatonin mot sömnstörningar har ökat kraftigt under perioden bland barn och unga vuxna. 

Sett till skillnaden mellan könen är det mer än dubbelt så många flickor och unga kvinnor som tar antidepressiva läkemedel jämfört med pojkar och unga män. 

Väntetider till vården ökar 

Enligt rapporten har tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) dessutom minskat kraftigt under perioden, och väntetiderna för förstagångsbesök, utredning och behandling har ökat. 

– Andelen patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar hos BUP har minskat kraftigt sedan 2015, från 90 procent till endast 62 procent 2018, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se