Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI:s granskning: Brister i Athanase Industrial Partner – åtgärdsplan inlämnat

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 08:53
Foto: Creades

Finansinspoektionen är nu klar med granskningen av Stefan Charettes förvaltningsbolag Athanase Industrial Partner. Granskningen visade en del brister men då bolaget lämnat in en åtgärdsplan skriver Finansinspektionen av ärendet.

Det är snart ett år sedan Finansinspektionen meddelade att myndigheten inleder en granskning av förvaltaren av alternativa investeringsfonder Athanase Industrial Partners identifiering och hantering av intressekonflikter.

Athanase Industrial Partner AB är finansmannen Stefan Charettes förvaltningsbolag som för tre år sedan gick in som storägare i Catella Fondförvaltning, numera under namnet Celina Fondförvaltning.

Brister funna

Enligt FI har undersökningen resulterat i vissa iakttagelser ”som enligt Finansinspektionens preliminära bedömning utgör brister vad gäller identifiering och övervakning av intressekonflikter samt arrangemang för privata transaktioner”. 

FI noterar dock att företaget har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, åtgärder i syfte att åtgärda dessa brister. 

”Dessutom har företaget vidtagit vissa åtgärder för att förbättra hanteringen av intressekonflikter. AIP AB har bland annat gett in en åtgärdsplan och en redogörelse för att visa hur företaget ska arbeta med identifiering och hantering av intressekonflikter framöver”.

Läs mer om intressekonflikten här.

Ärenden skrivs av

FI uppger att med hänsyn till de åtgärder AIP AB redan har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, ”finns det vid en samlad bedömning inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av”.


Dela sidan:
Skriv ut: