Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI: Svenska finansiella systemet inte påverkas av bankproblemen i USA

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 07:26
Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen. Foto: linkedin

Under måndagen hade Finansinspektionen möten med Alecta och andra bolag rörande de investeringar de har i amerikanska banker och andra exponeringar mot den sektor som de amerikanska bankerna har riktat in sig mot.
Inför mötet var FI:s bedömning att stabiliteten i det svenska finansiella systemet inte påverkas av turbulensen på den amerikanska bankmarknaden.

Finansinspektionen har kontakt med svenska försäkrings- och tjänstepensionsbolag samt banker för att få vetskap om de exponeringar som kan finnas mot de amerikanska bankerna som har problem.

Möten med berörda bolag

Under måndagen hade FI möten med Alecta och andra bolag för att prata om de investeringar som de har i amerikanska banker och andra exponeringar mot den sektor som de amerikanska bankerna har riktat in sig mot. Syftet var att undersöka hur stora innehav bolagen har i de amerikanska bankerna, höra vilken analys bolagen gör om läget och hur bolagen ska hantera situationen framåt.

”FI är också i kontakt med de svenska storbankerna. Vår bedömning är att ingen av dem har egna stora direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem”, meddelade FI under måndagen.

FI pekar på att regelverken för bankerna ser annorlunda ut i Sverige och EU jämfört med hur det ser ut i USA. Här omfattas alla banker av hårdare regelkrav för att garantera att det finns likviditetsbuffertar och stabilare balansräkningar.

Ingen påverkan på det svenska finansiella systemet

”Sverige har också gått längre än de internationella överenskommelserna genom att FI ställer kapitalkrav för ränterisker utanför handelslagret”, uppgav FI.

– Vi ser en viss dramatik och turbulens på den amerikanska bankmarknaden. Vår bedöming är dock att stabiliteten i det svenska finansiella systemet inte påverkas av detta, eftersom det har en betydande motståndskraft. Däremot är det viktigt att vi nära följer hur de snabba förändringarna i ränteläget påverkar de finansiella företagen överlag, vilket redan är i vårt fokus, säger FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Den amerikanska banken Silicon Valley Bank, som stått i fokus de senaste dagarna i USA, har ett mindre representationskontor i Sverige, men inte något tillstånd från FI att bedriva bankverksamhet.


Dela sidan:
Skriv ut: