Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI: Informationen om hållbara fonder är ofta otydlig

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 08:20
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen Foto: Christine Olsson/TT

Informationen om fonder som har hållbar investering som mål är ofta otydlig. Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen har gjort. De upplysningar som ges i fondernas informationsbroschyrer behöver i många fall bli mer tydliga och konkreta.

FI har analyserat om informationsbroschyrer för 30 fonder med hållbar investering som mål uppfyller de krav som finns på transparens. Enligt FI visar analysen bland annat att informationen i ett flertal fall är otydlig. Det är till exempel många gånger oklart vad som betraktas som en hållbar investering och vilka miljömässiga eller sociala mål fonden bidrar till. Otydligheten gör det också svårt för en konsument att kunna förstå och jämföra fonder.

– Förvaltare behöver bli bättre på att ge tydlig och jämförbar information till de som vill investera i hållbara fonder. Det är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

Omfattande arbete bland företagen

FI kommer att fortsätta att analysera fondinformationen, och i dialog med branschen verka för att nödvändiga förbättringar sker.

– Vi vet att det pågår ett omfattande arbete bland företagen med att anpassa sig till de nya regelverken. I ett nästa steg vill vi uppmuntra branschen att öka sitt samarbete för att göra gemensamma bedömningar och använda gemensamma begrepp i syfte att underlätta för konsumenter att förstå och jämföra hållbara finansiella produkter, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.


Dela sidan:
Skriv ut: