Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Fastighetsrätt

Falsk budgivare avslöjades av lägenhetssäljares Instagram – båda döms för bedrägeri

När mannen som hade köpt kvinnans lägenhet kontrollerade...

”Tekniska ändringar av amorteringskraven” – regeringen godkänner Finansinspektionens förslag

Alla företag som lämnar bostadskrediter måste tillämpa...

”Ändra reglerna för strandskydd” – SKL vill skapa attraktiva bostäder och locka nya invånare

Ett förändrat strandskydd för att utveckla lands-bygden...

Gårdsägare kräver sänkt hastighet – men saknar rätt att få frågan prövad i domstol

Djur och människor på gården utsätts för fara...

”Fler bostäder och hållbar utveckling” – nya regler i plan- och bygglagen om regional planering

Regionalplanering är normalt frivillig för kommu-nerna...

Fem bostadsrätter på sju år ”besvärande” – men lägenhetsspekulation inte bevisad

Det är visserligen "besvärande" för mannen att han...

HD slår överdomstolen på fingrarna – grovt rättegångsfel i mål om förgiftat vatten

Även om kommunstyrelsen saknade rätt att överklaga...

HD säger ja – ska pröva advokatbyrås skadestånd på 75 miljoner för vårdslös rådgivning

Det spelar ingen roll att advokaten har haft kort tid...

”Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform” – Konkurrensverket avstyrker nytt lagförslag

Det är olämpligt att reglera upplåtelser av bostäder...

Sålde sju bostäder på åtta år – beskattas för inkomst av näringsverksamhet

Under åtta år sålde mannen sex bostadsrätter och...

Högsta instans ger grönt ljus för bygglov – grannar har redan fått undantag från detaljplanen

Ett bygglov för garage skulle visserligen innebära...

Fastighetsköpare förlorar regresstvist mot makar – pantbelastningar ingick i tidigare överlåtelse

När mannen köpte fastigheten av konkursboet fick...

HD säger nej – ”tyst överenskommelse” om samäganderätt i fastighet gäller

En "tyst överenskommelse" räcker för dold samäganderätt...

”Desorientering” och ”obegripligt tal” inte psykisk störning – 89-årings fastighetsgåva giltig

Den 89-årige mannen var enligt läkaren "desorienterad"...

Osäkerhet kring lagändringar om ekologisk kompensation – KKV avstyrker utredningsförslag

Osäkrare och längre planprocesser, ökade kostnader...

”Vita certifikat” och särskilt ROT-avdrag för hushåll och småföretag – nytt lagförslag på energiområdet

"Vita certifikat"  och ett särskilt ROT-avdrag...

”Påkostat och renoverat boende” förpliktigar – säljare av bostadsrätt förlorar mot köpare

Bostadsrätten hade i och för sig sålts i "befintligt...

Byggbolag förlorar mot kund – tvingas stå kostnaden när Skatteverket säger nej till ROT-avdrag

Byggbolaget kan inte kräva ersättning från kunden...

DO granskar sexuella trakasserier i byggbranschen – begär in riktlinjer och rutiner från arbetsgivare

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att granska...

Trots regeringens nollvision – allt fler barn drabbas av vräkning

Under det första halvåret i år fick 231 barn vara...