Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Fastighetsrätt

Fastighetsbolagen förväntar sig förbättrad kreditmarknad

tror på en stark återhämtning i närtid medan nuvarande situation är fortsatt negativ

Tydliga effekter av covid-19 på fastighetsmarknaden

En nedgång av transaktionsvolymen på 35 procent

Stark bostadsmarknad inför sommaren – priserna ökar

"Möjligen skulle man kunna tala om en viss midsommaryra"

Bostadsrättsförening nekas kamerabevaka entré och trapphus

Spelade in ljud och bild i trapphuset - nu ska kamerorna tas bort

Nytillträdd CFO lämnar Catella – på egen begäran

Tillträdde som tillförordnad CFO i maj 2020

Fabege förlorar momsmål – medges inte avdrag för mer moms

"Helt orimligt" att det skulle ha gått åt 65 miljoner kronor till förvaltning

Omstridda Gasklockan bjuds ut på nytt av Stockholm stad

Byggstart kan ske tidigast i slutet av 2022

JM överklagar FI:s beslut som ledde till en erinran och rättelse

Principiellt angeläget att frågan blir belyst genom rättslig prövning i domstol

Skrek in genom grannens brevinkast – förlorar hyresrätt

Uppenbart skrämmande störningar för grannarna

Handelsbanken: Kraftigt boprisfall kan komma

Finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är centrala

FI ger JM en erinran efter felaktig årsredovisning

Kräver rättning i kommande finansiella rapporter

Akelius-veteran tar över som vd i fastighetsbolaget

Ralf Spann efterträder Pål Ahlsén som ny vd i Akelius

Förlorar hyresrätt efter Hitlerhälsning och sönderslagna bilar

Flyktingfamilj blev rädd och flyttade från bostadshuset

Datainspektionen inleder granskning av kamerabevakning i hyreshus

"Ska till tungt vägande skäl"

Pål Ahlsén slutar som VD på Akelius efter sexton år

"Jag har investerat hjärta, själ och all min energi och tid i Akelius", säger Pål Ahlsén.

Oscar Properties förbereder skadeståndsprocess

Gör kostnadsreserveringar och nedskrivningar efter projektet Gasklockan

Casper von Koskull blir ny ordförande för Heimstaden Bostad

Bolaget genomför även en nyemission om cirka 5,6 miljarder kronor.

Fastighetsbolag först ut med gröna aktier

Syftet är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan

Bästa kvartalet någonsin för Eastnines fastighetsverksamhet

Hyresintäkter, driftnetto och förvaltningsresultat är på rekordhöga nivåer

Kvinna behöver inte komplementbostad – kan bilpendla