Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fastighetsmäklare varnas – återanvände lägenhetsbilder

Nyheter
Publicerad: 2022-11-25 08:48
Gernebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

En fastighetsmäklare har medvetet återanvänt foton från ett tidigare förmedlingsuppdrag utan att inhämtat samtycke från den tidigare säljaren. Agerandet är så pass allvarligt att mäklaren ska meddelas en varning, enligt FFastighetsmäklarinspektionen.

En tidigare uppdragsgivare har lämnat in en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen mot en fastighetsmäklare.

Enligt anmälaren sålde hon sin lägenhet för cirka tre år sedan. Foton som nu används i en säljannons för lägenheten är från när hon sålde den. Hon pekar på att det är hennes möbler och inredning på fotona samt att hon har lagt mycket pengar på att få det så och nu återanvänds fotona utan hennes samtycke. ”Det är integritetskränkande”, menar hon.

Inspektionens bedömning

Fastighetsmäklarinspektionen skriver att det framgår att mäklaren i annonseringen på internet för lägenheten medvetet återanvänt foton från ett tidigare förmedlingsuppdrag. Mäklaren har inte inhämtat samtycke från den tidigare uppdragsgivaren för att använda fotona inom ramen för en ny förmedling. Det samtycke till marknadsföring den tidigare uppdragsgivaren lämnat omfattar mäklarens och mäklarföretagets marknadsföring av mäklartjänsten. 

”Att mäklaren uppgett att han i upphovsrättsligt avseende haft rätt att använda fotona påverkar inte hans skyldighet att inhämta ett samtycke. Hans underlåtenhet att inhämta samtycke från den tidigare uppdragsgivaren för att använda fotona har därför stridit mot god fastighetsmäklarsed”, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Förmildrande omständighet

Man uppger dock att det kan ses som förmildrande att mäklaren har tagit bort de foton anmälaren uttryckt sitt missnöje över en kort tid efter att han uppmärksammats om det, samt att fotona av lägenhetens interiör tycks sakna objekt av privat karaktär. 

”Att mäklaren valt att återanvända fotona från en tidigare förmedling har dock inneburit en ekonomisk vinning för mäklaren. Även säljarna har dragit nytta av den tidigare uppdragsgivarens iordningställande av lägenheten. Agerandet är därför så pass allvarligt att en erinran inte är tillräcklig. NN ska därför meddelas en varning”, framgår det av beslutet.


Dela sidan:
Skriv ut: