Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fallande priser på bostadsmarknaden under december

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 08:21

Under december minskade priserna på bostadsrätter med -1 procent och villapriserna med -3 procent. Sedan toppnoteringarna i mars/april 2022 har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med -14 procent och villapriserna med -15 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

I såväl de centrala delarna som storstadsområdena i Stockholm och Malmö sjönk priserna för bostadsrätter med -1 procent. I Storgöteborg och i centrala Göteborg sjönk priserna med -2 procent. Det framgår av mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan -7 procent i Malmöområdet till -13 procent i centrala Göteborg. Bland länen ser vi en stor variation på prisutvecklingen på årsbasis. Från +18 procent i Jämtland, vilket är en Åre-effekt, till -20 procent i Dalarna, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Priser på villor

Under december sjönk priserna för villkor i Storstockholm med -2 procent och i de övriga två storstadsområdena med -3 procent, vilket också gäller för riket utanför storstadsområdena.

– På årsbasis har priserna fallit -12 procent i Storstockholm och -13 procent i Stormalmö och i Storgöteborg. Utanför storstadsområdena är prisnedgången på årsbasis mindre och landar på -9 procent, säger Hans Flink.

Marknaden jämfört med 2020

Priserna på bostadsrätter i riket ligger nu på samma nivå som i januari 2020 medan villapriserna ligger +12 procent över priserna som rådde då. Men tar vi hänsyn till inflationen så är priserna i reala termer lägre än då.

– Antalet försäljningar har varit betydligt lägre under 2022 jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Jämför vi med 2019, som får anses vara ett normalår, var antalet sålda bostäder -3 procent färre, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundet kommenterar

– Det har varit ett utmanande år för både bostadssäljarna och fastighetsmäklarna. December är normalt en svag månad på bostadsmarknaden, som detta år avslutades i moll med fallande priser på alla redovisade marknader.  Sett över tre månader är däremot bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm oförändrade, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.


Dela sidan:
Skriv ut: