Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Facken: ”Risk för personalflykt på migrationsdomstolarna”

Nyheter
Publicerad: 2019-11-18 10:52
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Fackliga företrädare för landets migrationsdomstolar varnar för personalflykt och ökade samhällskostnader i en skrivelse till ett stort antal riksdagsledamöter.
Detta sedan regeringen valt att drastiskt minska anslaget till domstolarna i sin budgetproposition.

I skrivelsen framgår att situationen på migrationsdomstolarna varit pressad sedan en längre tid tillbaka på grund av det ökade antalet migrationsmål.

Den pressade situationen leder, enligt facken, till en arbetsrelaterad stress och ökad risk för negativ påverkan på rättssäkerheten. En situation som enligt facken kommer att förvärras ytterligare om regeringens budgetproposition röstas igenom.

”Följderna av förslaget allvarliga och långtgående”

Regeringens förslag innebär att migrationsdomstolarna ges ett tillskott på 122 miljoner, vilket är 178 miljoner färre än vad domstolarna begärt.

Enligt de fackliga företrädare är dessutom den huvudsakliga delen av beloppet tänkt att användas för att reglera årets höjda anslagskredit, vilket innebär att det återstår cirka 20 miljoner som ska fördelas mellan de fyra förvaltningsrätterna och migrationsöverdomstolen.

Redan existerande konsekvenser av regeringens förslag är att förvaltningsrätterna i Malmö och Göteborg inte utlyst några notarietjänster samt att nästan inga nuvarande provanställningar kommer att övergå i tillsvidareanställningar. Sådana följder beskrivs av de fackliga företrädarna som ”allvarliga och långtgående” för såväl domstolarna som för enskilda individer”.

”Risk för personalflykt”

I skrivelsen varnas därför för att bland annat asylmål riskerar att bli oprioriterade och att de redan långa handläggningstiderna kommer att bli ännu längre.

Dessutom varnas för att den ekonomiskt pressade situationen kommer att leda till ”personalflykt och därmed förlora uppbyggd kompetens” vid förvaltningsrätterna.

Mot bakgrund av detta kräver företrädarna för Saco och ST, bland annat, att möjligheterna till att bibehålla migrationsdomstolarnas attraktivitet som arbetsgivare inte begränsas samt att de får en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.


Dela sidan:
Skriv ut: