Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Expressen: Publiceringarna med Martin Timell utgör inte grovt förtal

Nyheter
Publicerad: 2020-06-24 12:09
Martin Timell friades av Attunda tingsrätt från åtalet om våldtäkt år 2008. Foto: Henrik Montgomery/TT och Anders Wiklund/TT

Kvällstidningen Expressen och dess tidigare ansvarig utgivare Thomas Mattsson bestrider Martin Timells talan om grovt förtal. De hävdar att uppgifterna är sanna och därmed är det försvarligt att publicera dessa.

Kvällstidningen Expressen och dess tidigare ansvarig utgivare Thomas Mattsson, svarar nu, genom ombuden advokat Ulf Isaksson och juristen Sara Fall på Time Danowski, på Martin Timells förtalsstämning.

Inställningen är att Martin Timells talan bestrids och att inga belopp vitsordas.

Kvällstidningen Expressen och Thomas Mattsson yrkar å sin sida att Martin Timell ska ersätta deras rättegångskostnader i målet.

Expressen medger samtidigt att publicera en eventuellt fällande dom i den tryckta tidningen.

Talan inkom för sent

Grunderna till att talan bestrids är att Martin Timell väckt denna för sent. Thomas Mattsson och Expressen hänvisar till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt sammanhängande rättspraxis.

Stämningsansökan inkom i maj 2020 medan publiceringarna ägde rum under perioden oktober – december 2017. Det hade alltså gått två år och fem till sju månader sedan publiceringarna.

Ombuden pekar på att ett allmänt åtal ska väckas inom sex månader från det att skriften gavs ut. Vidare pekar ombuden på att en utgivare inte kan hålla ansvarig för information i en databas om  mer än ett år har förflutit.  Utgivaren har även två veckor på sig från målsägandens underrättelse att ta bort informationen ur databasen. Ombuden pekar dock på att Expressen och Thomas Mattsson inte fått någon sådan underrättelse.

När talan väcktes i maj var dessutom inte Thomas Mattsson längre ansvarig utgivare för Expressen och saknade därmed rättslig och faktiskt möjlighet att ta bort information från databasen.

Bestrider grovt förtal

Om domstolen däremot anser att talan är väckt i tid bestrider Expressen och Thomas Mattsson att publiceringarna utgör grovt förtal.

”Om Martin Timell skulle anses ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att uppgifterna på annat sätt skulle anses vara ägnade att utsätta honom för andras missaktning, har det varit försvarligt att publicera uppgifterna. Uppgifterna är sanna eller skäligen grundade”, skriver ombuden i svaromålet.

Bestrider skadestånd

De bestrider samtidigt att publiceringarna har orsakat Martin Timell någon ersättningsgill skada.

Thomas Mattsson och Expressen vill i svaromålet särskilt lyfta fram frågan om en kränkning av kvinnors sexuella integritet ska hållas hemlig eller inte. Det är ett ämne som de påtalade publiceringarna berör, utgör en sådan våga som bevisligen är föremål för snabba värderingsförkjutningar.

”Förtigandet och nedtystande av kränkningar, ofredanden och övergrepp har varit ett vanligt fenomen under lång tid”, skriver ombuden i svaromålet.

De hänvisar till att publiceringarna ägde rum under de så kallade #metoo-uppropen hösten 2017.

”Publiceringarna har utgjort typisk nyhetsförmedling. Uppgifterna har i väsentliga delar byggt på vad vittnen berättat för Expressens reportrar”.

Möjligheterna att försvara sig har försvårats

Ombuden pekar återigen på att det förflutit en lång tid mellan publiceringarna och talans väckande vilket innebär att minnesbilder har bleknat och anteckningar har gått förlorade. Även vissa medarbetare har slutat på tidningen sedan dess. Detta innebär i sin tur att Thomas Mattsson och Expressens möjligheter att försvara sig försvårats.

Expressen och Thomas Mattssons ombud går igenom de publiceringar som Martin Timell anser utgöra grovt förtal.

”Oavsett om uppgifter skulle bedömas som nedsättande i lagens mening, var det försvarligt att lämna uppgiften”, skriver ombuden vid flera av publiceringarna och menar att uppgifterna var sanna eller skäligen grundade.

Ombuden pekar på att de uppgifterna som många av publiceringarna grundar sig på kommer från återgivanden av vad medarbetare har berättat för Expressen. Uppgifterna har även lämnats till polis, åklagare och domstolar.

”Underlaget för publiceringarna var gediget, med  samstämmiga uppgifter från såväl Medarbetaren som flera andra trovärdiga uppgiftslämnare. Det ingick i Expressens uppdrag som nyhetsförmedlare att rapportera om de allvarliga anklagelserna med deras anknytning till en av vår tids stora samhällsfrågor”.

Felaktig gärningsbeskrivning

Expressen och Thomas Mattsson  ombud noterar även att Martin Timell har påstått i gärningsbeskrivningen att Expressen ska ha angivit att han våldtagit en kvinna i en badtunna.

”Den uppgiften har inte funnits i Expressen och kan följaktligen inte ställs som en fråga till juryn”.

Thomas Mattsson och Expressen, som uppger att de inte avstår från juryprövning, skriver att de ”emotser tacksamt ett exemplar av jurymannalistan”.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.