Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Exportföretagen ställer hållbarhetskrav på leverantörer – men sällan på kunder

Nyheter
Publicerad: 2022-06-20 07:26
AppleMark

Åtta av tio av landets största exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina leverantörer, visar Hållbarhetsbarometern från Svensk Exportkredit. Betydligt färre, bara fyra av tio, ställer motsvarande krav gentemot kunderna.

– Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och exportföretagen ställer oftare hållbarhetskrav på den egna verksamheten och leverantörerna, än kunderna de säljer till. Det blir det en allt större konkurrensfördel att ha koll på hela värdekedjan, inklusive slutanvändaren, säger Maria Simonson, hållbarhetschef på Svensk Exportkredit (SEK).

Åtta av tio av Sveriges stora exportföretag har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer. Endast fyra av tio ställer motsvarande krav gentemot sina kunder. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer som besvarats av 200 av landets största exportföretag.

– En framgångsrik och grön svensk exportindustri kan bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen. Men för att möjliggöra en global hållbar utveckling behöver företagen även arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, inte bara klimat och miljö, menar Maria Simonson.

Tre av tio ställer inga krav

Enligt Svensk Exportkredit ställer de något mindre exportföretagen, med en omsättning på 25–250 miljoner kronor, hållbarhetskrav i betydligt lägre grad än de allra största företagen. Av de mindre företagen anger tre av tio att de inte ställer några krav alls på sina leverantörer.

”En förklaring till att så få ställer hållbarhetskrav kan vara att de ännu inte omfattas av regelverken kring hållbarhet i lika stor utsträckning som stora företag. Dessutom har de stora företagen generellt bättre resurser att arbeta systematiskt och rutinmässigt med sina leverantörer”.

– Svensk exportnäring ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete, men för att lyckas med en hållbar grön omställning behövs konkreta och tidsatta planer för att ställa om sin verksamhet. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan, säger Maria Simonson.


Dela sidan:
Skriv ut: