Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ericsson gör avsättning om 2,3 miljarder till uppgörelse med FCPA

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 07:28
Foto:TT

Telekomjätten Ericsson gör en avsättning på 2,3 miljarder kronor i fjärde kvartalet inför en potentiell uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet angående DPA-överträdelser.

Ericsson meddelar under torsdagseftermiddagen att bolaget är i en position där det är möjligt att besluta om en avsättning om 2,3 miljarder kronor (cirka 220 miljoner dollar) i samband med en potentiell uppgörelse med United States Department of Justice (DOJ) angående tidigare tillkännagivna icke-kriminella påstådda överträdelser inom ramen för 2019 års avtal om uppskjuten åtalsprövning (Deferred Prosecution Agreement, DPA).

Ericsson har ännu inte nått en uppgörelse med DOJ avseende de påstådda överträdelserna och diskussioner pågår. 

Potentiell sanktionsavgift

Bolaget anser att 2,3 miljarder kronor är en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av den finansiella sanktionsavgiften kopplad till en potentiell uppgörelse kring DPA-överträdelserna och avsättningen inkluderar även den uppskattade kostnaden för den tidigare kommunicerade förlängningen av den oberoende observatören av bolagets regelefterlevnad.

Enligt Ericsson kommer avsättningen att bokföras som Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen för segmentet Other. 

Bolagets interna utredning och samarbete med myndigheterna relaterat till påståendena i 2019 års internutredningsrapport relaterad till Irak är öppen och fortsatt pågående.

Vidtagit åtgärder

Ericsson uppger i pressmeddelandet att bolaget har sedan 2019 vidtagit ”betydande korrigerande åtgärder”, granskad av styrelsen. Dessa inkluderar förbättrad riskhantering inom hela koncernen och stärkt program för regelefterlevnad och interna kontroller.

Bolaget kom i december 2022 överens om att förlänga perioden för den oberoende observatören av bolagets regelefterlevnad till juni 2024 för att ytterligare förankra bästa möjliga ramverk för regelefterlevnad, riskhantering och interna kontroller i hela organisationen.


Dela sidan:
Skriv ut: