Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ericsson får betala 2,2 miljarder i böter efter uppgörelse med DOJ

Nyheter
Publicerad: 2023-03-03 07:22
Foto:TT

Telekomföretaget Ericsson kommer erkänna sig skyldigt till de tidigare uppskjutna åtalspunkterna som är relaterat till en muthärva i Irak. I tillägg till detta kommer Ericsson att betala ett bötesbelopp om motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Ericsson meddelar sent under torsdagskvällen att bolaget nått en uppgörelse med USA:s justitiedepartement, U.S. Department of Justice (DOJ), gällande icke-brottsliga överträdelser av 2019 års avtal om uppskjutet åtal (Deferred Prosecution Agreement, DPA).

Ericsson kommer nu att erkänna sig skyldigt till de tidigare uppskjutna åtalspunkterna som avser förhållanden före 2017. Det handlar alltså om mutanklagelserna i Irak.

I tillägg till detta kommer Ericsson att betala ett bötesbelopp om 206 728 848 dollar, motsvarande 2,2 miljarder kronor. Ingåendet av avtalet innebär att DPA från 2019 kommer att upphöra.

Har inte informerat om internutredningen

I oktober 2021 och mars 2022 meddelade informerade USA:s justitiedepartement, DOJ, att Ericsson inte hade tillhandahållit dokument och information till DOJ tillräckligt snabbt och inte heller rapporterat information till DOJ på ett adekvat sätt gällande en internutredning om Irak från 2019.

”I enlighet med DPA har DOJ ensam rätt att avgöra om bolaget har överträtt sina skyldigheter och, om DOJ kommer till denna slutsats, har de möjlighet att åtala bolaget för de tidigare missförhållanden som täcks under DPA. Till följd av detta har bolaget erkänt sig skyldigt till de överträdelser av FCPA som bolaget tidigare erkänt som en del av DPA”, skriver Ericsson i pressmeddelandet.

– Att ta detta steg idag betyder att frågan om överträdelserna är löst. Detta gör att vi kan fokusera på att genomföra vår strategi samtidigt som vi driver en fortsatt kulturell förändring i hela bolaget med integritet i centrum för allt vi gör. Denna uppgörelse är en stark påminnelse om de historiska missförhållanden som ledde till DPA. Vi har lärt oss av detta och vi är på en viktig resa för att förändra vår kultur, säger Börje Ekholm, Ericssons verkställande direktör.

Har gjort förändringar

Han uppger att förändringen fortsätter och att Ericsson ”är ett mycket annorlunda bolag idag och har gjort viktiga förändringar sedan 2017 och under 2022”.

– Under Börje Ekholms starka ledarskap har bolaget sedan 2017 kraftigt förbättrat sitt sätt att arbeta med riskhantering och regelefterlevnad, vilket inkluderar en genomgång av bolagets antikorruptionsprogram för att motverka och identifiera problematiskt beteende. Styrelsen fortsätter sin aktiva översyn och med vårt fulla stöd kommer Börje och hans ledningsgrupp fortsätta att förankra dessa förändringar i bolagets styrning och kultur, säger Ronnie Leten, styrelseordförande.

Vad gäller de tidigare förhållandena i Irak uppger Ericsson att bolaget fortsätter att grundligt utreda fakta i samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission.

”Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte inte förändrat denna slutsats”, skriver Ericsson i pressmeddelandet. 

I sin kommentar om Ericsson i avtalet noterar DOJ att ”[Ericsson] har väsentligt förbättrat sitt program för regelefterlevnad och sina interna redovisningskontroller genom strukturella förändringar och förändringar i ledarskapet, vilket inkluderar men är inte begränsat till rekryteringen av ny chefsjurist och en ny chef för internutredningar samt etablerandet av en tvärfunktionell Business Risk Committee bestående av högt uppsatta chefer på koncernnivå … och har åtagit sig att fortsätta implementera och testa ytterligare förbättringar.” Vidare, ”[Ericsson] har väsentligt förbättrat sitt samarbete och sitt informationsutbyte.”


Dela sidan:
Skriv ut: