Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Efter Akelius kritik: Castellums styrelse föreslår pausad utdelning  

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 08:58
Roger Akelius går till hård attack mot Castellums vd Rutger Arnhult.

Efter skarp kritik från Roger Akelius beslutar Castellums styrelse att minska investeringsutrymmet under 2023 i syfte att stärka bolagets balansräkning. Styrelsen kommer inte heller att föreslå utdelning till kommande årsstämma.

För två veckor sedan gick Roger Akelius ut i Göteborgs Posten med skarp kritik mot Rutger Arnhult och Castellums sätt att hantera finansieringskostnaderna. Han uppgav bland annat att Castellum bör slopa utdelningen för att slippa gå i konkurs.

Nu har Castellums styrelse beslutat om en skärpt finanspolicy och ett besparingsprogram med minskat investeringsutrymme under 2023 i syfte att stärka bolagets balansräkning. Styrelsen kommer inte heller att föreslå utdelning till kommande årsstämma.

– Vi befinner oss i en turbulent tid med stora osäkerhetsfaktorer på finansmarknaden även framöver. Att prioritera en stärkt balansräkning och värna bolagets kreditbetyg bedömer vi i detta exceptionella läge vara det mest gynnsamma för såväl aktieägare som obligationsinnehavare, även om beslutet att föreslå en paus i utdelningstraditionen är tråkigt, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum. 

Investeringen kommer halveras

Castellums finanspolicy skärps med krav om en räntetäckningsgrad på 300 procent (200) samt att belåningsgraden enligt definition nettoskuld dividerat med balansomslutning varaktigt inte ska överstiga 40 procent (tidigare 50 procent enligt definition nettoskuld dividerat med fastighetsvärde). 

– Castellum har kraftigt dragit ned aktiviteten i projektverksamheten sedan i somras, inte minst på grund av snabbt ökande materialkostnader och stigande räntor. Fullt eller nästan fullt uthyrda projekt med ett sammanlagt hyresvärde på 280 miljoner kronor per år är idag pågående och färdigställs under 2023 men den totala investeringsvolymen kommer att halveras nästa år och gå till de mest värdeskapande projekten, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum. 

Beslutet innebär inga förändringar avseende redan beslutad utdelning med avstämningsdag 30 december 2022 och Castellums utdelningspolicy kvarstår oförändrad.


Dela sidan:
Skriv ut: