Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dubbelt bakslag för åklagaren i Lundin-målet

Nyheter
Publicerad: 2020-08-31 09:19
Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hovrätten ger Stockholms tingsrätt en bakläxa och undanröjer beslut om att målet ska fortgå samt återförvisar ärendet till tingsrätten. Samtidigt nekar tingsrätten åklagaren ett extra sammanträde inför beslut i frågan om bevisupptagning.

Förundersökningen om folkrättsbrott har pågått i drygt tio år. Lundin-topparna Alexandre Schneiter och Ian Lundin har tillsammans med bolaget Lundin Energy tidigare vänt sig till Svea hovrätt för att överklaga Stockholm tingsrätts beslut att utredningen får fortsätta. Nu svarar Hovrätten att underinstansen inte haft rätt att avvisa deras anmälan om rättegångsfel och undanröjer därmed tingsrättens beslut och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Har rätt att anmäla brister

Hovrätten hänvisar till att bolaget och dess chefer, som är misstänkta för medhjälp till folkrättsbrott, har haft rätt att anmäla till tingsrätten om de anser att det finns brister i utredningen.

I tingsrättens beslut från den 4 maj 2020 framgår det att domstolen inte övertygades av försvarets grunder till varför utredningen bör avslutas. Domstolen konstaterar att en slutdelgivning har skett och uppger att de yrkanden som bolaget och Lundin-topparna har uppgett inte avser sådana brister i förundersökningen ”vilka anmälningsrätten enligt 23 kap. 19 § rättegångsbalken ytterst syftar på”. 

Om domstolen hade ansett att sådana brister förelåg hade åklagaren ålagts att komplettera förundersökningen. Domstolen pekar även på att de misstänkta heller inte har begärt ett ställningstagande från åklagaren avseende yrkanden i anmälan, vilket betyder att det inte finns någon förutsättning för rätten att pröva anmälan.

Stöd i svensk rätt

Domstolen menar även att det inte finns stöd i svensk rätt för att tingsrätten skulle kunna befatta sig med förundersökningen på det sätt som bolaget, Ian Lundin och Alex Schneiter begärt.

Försvaret uppgav i överklagan att tingsrätten har fattat två felaktiga beslut. Dels har man kommit fram till att ett beslut från åklagaren skulle vara en formell förutsättning för att Lundin-topparna och bolaget ska kunna vända sig med en anmälan till tingsrätten. Dels har tingsrätten kommit fram till att anmälningsrätten enligt 23 kap. 19 § rättegångsbalken överhuvudtaget inte är tillämplig.

Försvararna uppgav att Lundin-topparna har rätt att vända sig till tingsrätten och påtala brister i utredningen och att detta utgör ett effektivt rättsmedel.

De menar att tingsrätten borde rätteligen genom kommunikation mellan parterna ha utrett orsaken till den långsamma handläggningen och därefter ha prövat Lundin-topparnas olika yrkanden.

Undanröjer tingsrättens beslut

Svea hovrätt ger alltså Stockholms tingsrätt en bakläxa och undanröjer beslutet samt återförvisar detta till tingsrätten.

”Såsom Ian Lundins anmälan är utformad anser hovrätten att ett föregående ställningstagande från åklagaren inte är en formell förutsättning enligt 23 kap. 19 § rättegångsbalken för att rätten ska kunna pröva den. Tingsrätten har därmed inte haft rätt att på den grunden avvisa Ian Lundins anmälan. Inte heller övriga av tingsrätten anförda skäl har utgjort grund för avvisning. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning”, skriver Svea Hovrätt i beslutet. 

Hovrättens beslut får inte överklagas. 

– Att den här förundersökningen nu är inne på sitt elfte år, utan något synbart slut i sikte, är oacceptabelt då alla givetvis ska ha rätt till en rättegång inom skälig tid. Vi är fortsatt övertygade om att åklagarmyndighetens anmärkningsvärt långsamma handläggning och oförmåga att avsluta förundersökningen utgör ett brott mot de utpekades mänskliga rättigheter. Vi ser fortsatt fram emot att förundersökningen avslutas skyndsamt.

Bevisupptagning

I Stockholms tingsrätt har kammaråklagare Henrik Attorps vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm åkt på ytterligare ett bakslag. Det var i somras som åklagaren begärde bevisupptagning hos Stockholms tingsrätt – innan åtal har väckts. 

Detta innebär att ett vittne eller målsägande hörs av åklagare och försvarare inför domare. Vittnesförhöret spelas in, för att se till att bevisningen är giltig även om vittnet eller målsäganden inte kan närvara i rätten.

Åklagaren anser att det var nödvändigt för att säkra bevisning, så att den inte ska gå förlorad inför en huvudförhandling. 

Yrkande om sammanträde avslås

Åklagaren yrkande att tingsrätten skulle hålla sammanträde inför prövningen yrkandet om bevisupptagning. Som grund för yrkandet har åklagaren uppgett att han vid ett sådant sammanträde avser att utveckla grunderna för yrkandet om bevisupptagning och att detta skulle vara till fördel för handläggningen av målet. 

Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy har motsatt sig att ett sammanträde hålls. Som grund för att ett sammanträde inte ska hållas har de anfört i huvudsak att ett skriftlig förfarande är mer fördelaktigt eftersom försvaret vid ett sådant bland annat ges skälig tid för att kommentera och bemöta åklagarens argument. 

Tingsrätten har dock avslagit åklagarens yrkande om ett sammanträde inför prövningen av bevisupptagning. Tingsrätten skriver att tingsrätten ska hålla sammanträde så ofta det krävs för arbetet. ”Det som åklagaren har anfört för att ett sammanträde ska hållas inför prövningen av yrkandet om bevisupptagning innebär inte att det krävs att ett sådant hålls. Åklagarens yrkande ska därför avslås”. 

Beslutet får inte överklagas.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
hovrättsbeslut-lundin
tingsrattsbeslut-Lundin

Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.