Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Döms för grovt penningtvättsbrott – skadeståndskrav avslås

Nyheter
Publicerad: 2022-11-09 08:54

Ett kenyanskt bolag har utsatts för ett bedrägeri där en kvarts miljon överförts till ett svenskt konto. Mannen som äger kontot döms för grovt penningtvättsbrott men bolagets skadeståndsbegäran avslås.

Den 25 november 2020 mottog en 26-årig man i Göteborg sju utlandsbetalningarpå sitt bankkonto på vardera cirka 3 500 euro från Silentnight Bedding, ett bolag med säte och verksamhet i Kenya. Kontot hade 26-åringen öppnat i slutet av september och det insatta beloppet motsvarade totalt 252 084 kronor. 

Av swift-rapporterna framgår att betalningarna var avsedda för ett bolag med säte i Marocko. Enligt ett mejl från Silentnight Bedding har bolaget uppgett att de gjort överföringar om totalt 41 700 euro, avsedda för bolaget i Marocko som på grund av ett cyberangrepp inte nått den tilltänkta mottagaren. 

Legitimerat sig via Bank-id

Mellan den 25 och 27 november har överföringar och andra transaktioner motsvarande det insatta beloppet gjorts från 26-åringens konto. Samtliga överföringar har genomförts med mannens bank-ID, installerat på en iPhone-enhet som under hösten 2020 använts när han legitimerat sig mot flera andra aktörer, däribland Migrationsverket, Försäkringskassan och Kivra. 

26-åringen har i förhör uppgett att han kontaktades av sin kollega som bad att få låna hans bankkonto för att ta emot pengar. Kollegan sade inte hur stor summa överföringarna skulle vara på eller vem de var ifrån och han frågade inte heller. När pengarna hade kommit in på kontot och när han såg att det handlade om överföringar på över 250 000 kronor blev han överraskad och konfronterade sin kollega. Han ville ringa polisen men kollegan försäkrade honom att pengarna var rena och tillhörde honom, vilket han litade på. Han gjorde därför inga närmare kontroller och gick inte heller till polisen. Genom olika transaktioner har han sedan fört vidare pengarna till andra mottagare.

Förbrott i form av dataintrång

Tingsrätten bedömer att det är klarlagt att ett så kallat förbrott i form av dataintrång eller liknande har skett vilket medfört att överföringar från det kenyanska bolaget till det marockanska bolaget om över 250 000 kronor har styrts om till 26-åringens konto trots att han inte var mottagaren. Tingsrätten konstaterar dock att inget i utredningen visar att överföringarna, möjligen utöver en mindre summa, skett i syfte att främja möjligheterna för 26-åringen att tillgodogöra sig pengarna. 

”Däremot är det uppenbart att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller till att främja möjligheterna för eller annan att tillgodogöra sig pengarna”. 

Tingsrätten menar att 26-åringen har insett att det fanns en betydande risk för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet efter hans reaktion på den stora summa pengar som fördes över till honom. Tingsrätten anser att 26-åringen har genom sitt handlande förhållit sig likgiltig inför att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. 

”Med beaktande av detta, det nära tidssambandet mellan insättningen och transaktionerna samt sättet pengarna överförts respektive tagits ut, anser tingsrätten att det även är visat att N.N haft uppsåt till att omsättningen skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna”. 

Skadeståndsyrkande

Silentnight Bedding har begärt ersättning för ren förmögenhetsskada med drygt 250 000 kronor. Tingsrätten uppger att beslut om att inleda förundersökning om penningtvättsbrott fattades efter anmälan av polis, inte bolaget. Tingsrätten hänvisar till att det av en av polisen upprättad promemoria framgår visserligen att bolaget per mejl uppgett att de på grund av ett cyberangrepp blivit av med totalt 41 700 euro. 

”Någon bevisning kring huruvida överföringarna faktiskt lett till någon skada för bolaget eller om bolaget fått den uppkomna skadan ersatt har dock inte presenterats i målet. Det kan därför inte anses visat att Silentnight Bedding LTD lidit någon skada med anledning av brottet. Mot bakgrund av avsaknaden av bevisning i denna del ska Silentnight Bedding LTD:s yrkande om skadestånd avslås”.

Mannen döms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 220 kronor, motsvarande 22 000 kronor. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
penningtvätt-kenya

Dela sidan:
Skriv ut: