Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömd för styckmord i England nekas tidsbestämt straff i Sverige

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 14:06
Foto: Filip Erlind / TT / kod 11380

2012 dömdes en svensk 35-åring för att ha mördat sin chef på en brittisk golfklubb – och sedan styckat kroppen – med en ostkniv.
Påföljden bestämdes till livstids fängelse och rättspsykiatrisk vård.
Sedan knappt två år tillbaka har han bytt brittiska Broadmoore Hospital mot Norrtäljeanstalten och försöker nu få sitt livstidsstraff tidsbestämt.
Strax före jul förra året avslogs hans första ansökan av Örebro tingsrätt då återfallsrisken bedömdes som hög.
Nu har samma tingsrätt avvisat en ny ansökan då mindre än ett år passerat sedan det senaste beslutet vunnit laga kraft.

Året var 2010 och den då 35-årige, svenske mannen hade nyligen anlänt till England och fått ett jobb på en golfklubb när han plötsligt gick till attack och mördade sin nye chef – med en ostkniv. Han övermannade chefen och högg honom på ett sätt som enligt den brittiske rättsläkaren ”kräver uthållighet och extrem kraft”. Sedan skar han av chefens huvud från kroppen med ostkniven.

Omständigheterna kring mordet är fortfarande oklara, men det finns uppgifter om att mannen ska ha tagit illa upp när han tillrättavisats av chefen. Det finns också omständigheter som tyder på att han vid tillfället hade vanföreställningar och trodde att han var tvungen att döda sin chef.

Dömdes till livstid och rättspsykiatrisk vård

I slutet av mars 2012 dömde Oxford Crown Court den idag 45-årige mannen till livstids fängelse och rättspsykiatrisk vård. Han kom sedan att placeras på högsäkerhetssjukhuset Broadmoor. För två år sedan beslutade den svenska regeringen att han skulle få verkställa resterande del av sitt livstidsstraff i Sverige.

Under slutet av 2021 ansökte den då 44-årige mannen om tidsbestämning av livstidsstraffet. Han pekade på sin speciella situation och anförde att han, om han dömts i Sverige, sannolikt skulle ha dömts till rättspsykiatrisk vård.

Hög återfallsrisk

Rättsmedicinalverket bedömde dock att risken för återfall i brott var hög och pekade bland annat på mannens kroniska och livslånga psykossjukdom. Enligt RMV tycktes mannen också ha en bristande insikt i sin psykossjukdom med kvarstående symtom – trots potent medicinering.
Risken för att han under mindre kontrollerande former skulle sluta ta sin medicin, återinsjukna i psykotiska symptom med kraftigt ökad våldsrisk och i förlängningen återfalla brott bedöms vara hög”, skrev RMV i sitt utlåtande.

Kriminalvården yttrade sig också över mannens ansökan om tidsbestämning och uppgav att han varit skötsam, sysselsatt sig och bedömdes ”sköta och ta ansvar för sin medicinering”. Han hade också genomfört en lufthålspermission och ansågs ha medverkat till sin återanpassning till samhället.

Under förhör vid Örebro tingsrätt uppgav mannen själv att han kan inte kunde förstå RMV:s bedömning och anförde att fakta saknades samt att han ”upplevt de värsta scenarierna i hela världen men ändå inte varit våldsam”.

Nekas tidsbestämning

Örebro tingsrätt fann dock inga skäl att göra någon annan bedömning än den som RMV gjort och konstaterade att det förelåg en konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet. Mannens ansökan avslogs därför den 22 december 2021.

Den 3 januari i år ansökte mannen på nytt om tidsbestämning av livstidsstraffet. Denna har nu avvisats av Örebro tingsrätt då det inte gått ett år sedan dess att det tidigare beslutet vunnit laga kraft.


Dela sidan:
Skriv ut: