Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömd för penningtvättsbrott frias – inget uppsåt till transaktioner på eget konto

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 08:02

Hovrätten ändrar en tidigare dom och frikänner en 35-årig kvinna som dömts till villkorlig dom och dagsböter för penningtvättsbrott. Det går enligt hovrätten inte att utesluta att kvinnan varit omedveten om att 130 000 kronor från ett bedrägeri kommit in på hennes konto och sedan slussats vidare. Hon har därför saknat uppsåt till brott.

En nu 35-årig kvinna åtalades i Göteborgs tingsrätt för penningtvättsbrott. En okänd gärningsman hade i juli 2019 genom vilseledande eller olovligt påverkande av en automatisk process fått ett utländskt bolag att sätta in drygt 130 000 kronor på kvinnans bankkonto och därigenom gjort sig skyldig till bedrägeri. Kvinnan hade under månaden därefter omsatt pengarna, angav åklagaren i stämningsansökan. 

Kvinnan förnekade vid huvudförhandlingen att hon haft kännedom om att pengarna satts in och tagits ut från bankkontot. Detta var något som hon hade fått reda på först via Polisen under våren 2022. Kvinnan hade under perioden då insättningen gjorts varit föräldraledig och löpande fått mindre summor överförda till sitt konto av sin fästman. Hon hade dock vid tidpunkten inte haft bank-id. Om hon ville kontrollera sitt saldo gjorde hon detta via en bankomat eller på banken, men det var mer sällan det behövdes. Hon hade dock löpande använt kortet för inköp både före och efter de transaktioner som omfattades av åtalet. Fästmannen hade dessutom kunnat disponera kortet också han, men hade på fråga från kvinnan inte kunnat minnas om han gjort några uttag under perioden.

Osedvanligt stort kontantuttag

Tingsrätten konstaterade att den aktuella insättningen skett 1 juli 2019 och att huvuddelen av pengarna förts vidare till andra konton redan samma och nästföljande dag – samtidigt som 10 000 kronor togs ut i en bankomat.

Behållningen på bankkontot hade tidigare varit mycket blygsam samtidigt som ett osedvanligt stort kontantuttag alltså gjorts samma dag som pengarna kommit in. Detta talade starkt för att kontoinnehavaren haft vetskap om att det då funnits pengar att hämta ut, konstaterade tingsrätten. Det var också ”helt osannolikt” att kvinnan inte skulle ha haft kännedom om uttaget, oavsett om det gjorts av henne eller fästmannen.

Av kvinnans egna uppgifter framgick dessutom att hon gjort flera inköp och ett mindre kontantuttag när kontobehållningen var avsevärt större än normalt. Att hon inte vid något av dessa tillfällen skulle ha lagt märke till saldot framstod inte heller som sannolikt mot bakgrund av att hon vanligtvis var beroende av insättningar på kontot från sin fästman, resonerade domstolen.

Hovrätten gick på skiljaktig domares linje

Slutsatsen blev att kvinnan med uppsåt ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan hade tagit emot och omsatt pengarna. Det var uppenbart att transaktionerna skett i syfte att dölja att pengarna kom från brott och för att främja möjligheten för någon annan att tillgodogöra sig egendomen. Kvinnan dömdes därför till villkorlig dom och 40 dagsböter för penningtvättsbrott, även om rättens ordförande var skiljaktig och ansåg att det inte kunde uteslutas att kvinnan varit omedveten om aktiviteten på kontot.

Hovrätten ansluter sig nu till ordförandens inställning när man river upp den fällande domen och ogillar åtalet.

Det är i och för sig visat att pengarna som kommit in på kvinnans konto härrör från brott. Utredningen kan dock inte sägas styrka att kvinnan faktiskt känt till att pengar sattes in på hennes konto för att kort tid därefter omsättas. Hon har alltså saknat uppsåt till att kontot användes för att slussa pengarna vidare och åtalet ogillas därför.

Blendow Lexnova

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: