Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO: Kommun diskriminerade funktionsnedsatt elev

Nyheter
Publicerad: 2023-05-10 13:16
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Kommunen har inte gjort tillräckligt för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen.
Den menar DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Den aktuella flickan har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hon har under flera år haft svårt främst för skolans simundervisning, vilket skolan känt till. Det framgår av dokumentation som DO har tagit del av.

DO konstaterar nu att skolan inte skyndsamt har utrett elevens behov av särskilt stöd, vilket lagen kräver. Därmed, menar DO, har skolan inte heller lyckats identifiera behovet av lämpliga åtgärder för eleven så att hon skulle kunna tillgodogöra sig simundervisningen.
Skolan har visserligen genomfört vissa anpassningar för att ge eleven stöd i undervisningen men dessa har inte varit tillräckliga.

Inte vidtagit skäliga åtgärder

DO:s kommer fram till att skolan inte har vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hennes funktionsnedsättning. Som följd av skolans underlåtenhet har eleven inte fått ett godkänt betyg i idrott och hälsa under årskurs 6. Eleven har därmed utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Det är självklart viktigt att skolor följer lagens krav om att skyndsamt utreda en elevs behov av stöd. Om skolan inte analyserar elevens behov är det i praktiken omöjligt att identifiera och vidta åtgärder som är anpassade till eleven, säger Emma Svedberg, jurist på DO:s processenhet.

Nu begär DO att kommunen betalar 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, skriver de i ett pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: