Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO: Inget lärosäte lever upp till lagens krav

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 10:03

Universitet och högskolor har stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter.
Det visar den tillsyn av 18 lärosäten som DO har gjort.

I dag släpper DO en rapport om varför lärosätena inte lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Sedan 2019 har Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomfört tillsyn av 18 lärosätens arbete med aktiva åtgärder. Av dessa levde inga lärosäten upp till diskrimineringslagens krav.

– I dag finns över 400 000 studenter på lärosäten i Sverige. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder är till för att skydda studenter från diskriminering är det allvarligt att inget lärosäte lever upp till lagens krav, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Därför brister lärosätena

Lärosätena brister framför allt i lagens krav på att undersöka risker för diskriminering. De tre viktigaste orsakerna till att lärosäten inte lyckas uppfylla lagens krav på undersökning är dels att undersökningarna inte är utformade för att identifiera risker för diskriminering, dels att undersökningarna inte omfattar alla diskrimineringsgrunder, alla former av diskriminering eller alla de områden som utpekas i diskrimineringslagen samt att undersökningarna inte omfattar hela lärosätet.

– Att lärosätena inte arbetar med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen kan leda till att risken för att enskilda individer utsätts för diskriminering ökar. Det vi kan se i analysen är att lärosätena behöver skapa en tydlig arbetsprocess för aktiva åtgärder och att de behöver utveckla arbetet med undersökningsdelen i arbetet, säger Love Ander, utredare på DO.

Bakgrund om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen ställer krav på att högskolor och universitet bedriver ett fortlöpande arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, så kallade aktiva åtgärder.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva åtgärder ske i fyra steg, där lärosätena ska:

* Undersöka risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter.

* Analysera orsaker till de risker och hinder som du har upptäckt.

* Genomföra åtgärder för att undanröja de upptäckta riskerna och hindren.

* Följa upp och utvärdera arbetet i de tre föregående stegen.


Dela sidan:
Skriv ut: