Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det är domarna som är ansvariga för den tortyr som varje dag pågår i våra häkten”

Debatt
Publicerad: 2014-04-01 11:02

DEBATT – av advokaterna Sargon De Basso, Johan Eriksson, Björn Hurtig, Magnus Johansson, Jens Lapidus, Peter Lindqvist och Johan Åkermark

 

Sverige har ett flertal gånger besökts av internationella tortyrkommittéer. Vid samtliga besök har frågan om användandet av restriktioner kommit upp och Sverige fått kritik.

Anledning är given. Användandet av restriktioner vid häktningar är rekordhögt i Sverige i förhållande till andra jämförbara länder. I till exempel Danmark används restriktioner i cirka tre procent av fallen. I Norge satt endast en person häktad med långvariga restriktioner under 2012. I Sverige används restriktioner för 45 procent av alla häktade!

Restriktioner är ett finare ord för isolering. Den misstänkte placeras i ensamhet och får bland annat inte ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Det handlar om att skära av den misstänktes alla kontakter med omvärlden.

Ett antal forskningsrapporter visar att isolering av häktade leder till psykisk ohälsa. Många som sitter isolerade uppvisar kognitiva svårigheter. Allt från minnesproblematik, bekymmer att bibehålla koncentration och uppmärksamhet eller en generell kognitiv tröghet. Detta försämrar deras möjligheter att försvara sig när deras mål sedan ska avgöras i domstol.

Till detta kommer att Sverige, som ett av få länder, inte har någon bortre gräns för hur länge någon kan sitta häktat i isolering. I ett nu aktuellt fall har en 21-årig person suttit häktad i tre år med fulla restriktioner.

Den rapport som Riksåklagaren beställde och som redovisades för några veckor sen, har en god avsikt och ett antal av förslagen syftar till att komma till rätta med problemen. Men Riksåklagarens arbetsgrupp föreslår också att det bör införas möjlighet till straffrabatt vid erkännanden och att det bör finnas möjlighet att hålla ett ingående förhör med den misstänkte redan vid häktningsförhandlingen.

Dessa förslag är djupt oroväckande.

Enligt vår erfarenhet ökar benägenheten till så kallade falska erkännanden när människor sitter häktade. Den misstänkte vill ta sig ur den direkta pressen som häktningen med isolering innebär. Att i det läget dessutom premiera erkännanden under häktning är därför mycket farligt ur ett rättsäkerhets­perspektiv.

Förslaget att tillåta ingående förhör redan under häktningsförhandlingen vittnar om en dålig förståelse för principerna om en rättvis rättegång. Som exempel kan nämnas att den misstänkte då kommer att utsättas för förhör inför en domare utan att på något sätt ha fått ta del av förundersökningen eller få en full förståelse för vilka misstankar som riktas mot honom.

Kritiken av isoleringens negativa konsekvenser är i första hand inte riktad mot åklagarmyndigheten utan mot svenska domstolar. Det är domstolarna som fattar häktningsbesluten och ger tillstånd till åklagarna att meddelarestriktioner.

Vid en snabb genomgång av författarna och referenter till Riksåklagarens rapport så lyser domarkåren med sin frånvaro. Inte heller i den offentliga debatten har vi sett en enda rådman som finner det ange­läget att diskutera frågan. Detta trots att hela häktningsfrågan ägs av domstolarna och vi andra bara kan ha åsikter i sammanhanget.

All problemlösning bygger på att erkänna ett problem och vilja åtgärda det. Vi ser problem med de senaste årens utveckling – med de extremt långa häktes­tiderna och de plågsamma isoleringarna. Men vår mening gör ingen skillnad så länge domar­kåren är till freds med rådande situation.

I slutändan är det naturligtvis en fråga för lagstiftaren, det vill säga riksdagen, att förändra de extrema regler som Sverige har i dag beträffande isolering av ännu ej dömda människor. Under tiden är det emellertid domstolarnas sak att se till så att de befintliga reglerna tillämpas på ett humant sätt i enlighet med de konventioner som Sverige ingått.

Vi kallar det som pågår varje dag i Sveriges häkten för tortyr. Och just nu är det bara domarna som kan få stopp på den.

 

Sargon De Basso, Advokatfirman Defens

Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna

Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners

Magnus Johansson, Advokaterna Hurtig & Partners

Jens Lapidus, Försvarsadvokaterna

Peter Lindqvist, Advokatfirman Defens

Johan Åkermark, Försvarsadvokaterna


 

Debattartikeln är också publicerad i Aftonbladet.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: