Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Delseger för elnätsföretagen – nya intäktsramar ska fastställas

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 07:27
Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Kammarrätten meddelade i dag dom i 120 mål som rör vilka intäkter som ett stort antal nätföretag högst får ha under en fyraårsperiod, så kallad intäktsram. Intäktsramen styr hur stora avgifter företagen kan ta ut från sina kunder.
Kammarrätten har funnit att centrala bestämmelser i den nationella regleringen strider mot unionsrätten och inte får tillämpas.

Kammarrätten i Jönköping har prövat elnätbolagens intäktsramar för elnäten, efter att Energimarknadsinspektionen (EI) överklagat beslutet från förvaltningsrätten.

Bakgrunden är att EI, med nya regler att stödja sig mot inför tillsynsperioden 2020-2023, har begränsat elnätsföretagens sätt att beräkna hur stora intäktsramarna får vara. Beräkningen påverkar vilka avgifter elnätsföretagen i sin tur kan ta ut av konsumenterna.

En majoritet av elnätsbolagen, bland annat drakarna Vattenfall, Ellevio och Eon, överklagade besluten till Förvalt­nings­rätten i Linköping, som i huvudsak biföll deras överklaganden.

Energi­mark­nads­inspek­tionen överklagade alltså till kammar­rätten.

Genom dagens domar konstaterar kammarrätten att de nya be­stämmelserna i förordningen inte strider mot ellagen, men däremot mot unionsrätten. Målen ska därför åter till Energi­mark­nads­inspek­tionen som ska fastställa nya intäktsramar. Vid den nya beräkningen ska myndig­heten agera inom de ramar som det unions­rättsliga regel­verket ställer upp.

– Kammarrättens domar innebär inte att domstolen tar ställning till vilka intäkter som nätföretagen får ha, utan endast att Energi­­mark­nads­inspektionen inte får tillämpa de nationella beräk­nings­­be­stämmelserna avseende avkastningen. Målen ska nu åter till myn­digheten för att, inom de ramar som kammar­rätten har angivit, fastställa vilka intäktsramar som ska gälla. Det går därför inte att uttala sig om hur dagens domar kommer att påverka nätföre­tagens kunder, säger Linda Svärd, kammarrätts­råd.


Dela sidan:
Skriv ut: