Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Språkbrist inte ursäkt för dubbla bidrag

Civilrätt
Publicerad: 2021-02-08 10:09
Kuvert från CSN

En man som felaktigt fått ersättning från A-kassan samtidigt som han uppburit studiemedel från CSN friades i tingsrätten för bidragsbrott, eftersom han med hänsyn till att svenska inte var hans modersmål kan ha missförstått villkoren.
Han döms dock i hovrätten då informationen från A-kassan varit tydlig och mannen bott i Sverige i många år.

En 35-årig man åtalades i Skaraborgs tingsrätt för bidragsbrott efter att ha uppburit studiemedel från CSN för studier på heltid samtidigt som han fick ersättning från A-kassan. Sammantaget betalades ett belopp på över 89 000 kronor felaktigt ut.

I samband med att han skulle börja studera hörde han av sig till A-kassan för att fråga om han kunde plugga på distans samtidigt som han får arbetslöshetsersättning. Han fick då svaret via mejl att det inte är tillåtet att ha studiemedel samtidigt som man får ersättning från A-kassan.

Ogillades

Rätten ansåg att svaret från A-kassan inte var helt tydligt, särskilt för någon som inte har svenska som modersmål, vilket var fallet rörande den tilltalade mannen. Det var därför inte styrkt att han uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat oriktigt uppgifter, och åtalet ogillades.

Tingsrätten var dock inte enig. En rådman och en nämndeman ansåg till skillnad från majoriteten att A-kassans svar var tydligt och att mannen inte kan ha missförstått villkoren.

Hovrätten gör annan bedömning

Avgörandet överklagades till Göta hovrätt som gör samma bedömning som underinstansens minoritet. Genom mejlet blev mannen på ett tydligt sätt upplyst om vilka villkor som gäller för att få ersättning samtidigt som man studerar. Han har dessutom bott i Sverige i många år och talar bra svenska.

Hovrätten bedömer därför att han vid sju tillfällen har gjort sig skyldig till bidragsbrott. Påföljden bestäms till villkorlig dom förenat med dagsböter eftersom mannen är tidigare ostraffad och det saknas anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se