Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Civilrätt

Smutskastande pappan förlorar vårdnaden -de motvilliga sönerna får bo hos mamman

Läkemedelsverket måste lämna ut rapport om antalet avlidna vid Pfizer-läkemedelstudie

HemNet misskrediterar Allt om Bostad

Rätt till efterutdelning i en tio år gammal konkurs

Svensk domsrätt kan inte grunda sig på artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen

VD som missbrukat sin förtroendeställning döms till fängelse

Marknadsföringen av Zon-gel var till stor del ovederhäftig

50-årig kvinna får adoptera 5-årig pojke från Zambia

Felaktig firmaregistrering gav 10 000 kronor i skadestånd

SVT fick inte sända det sponsrade programmet Snowmagasinet Richter

Sjuksköterska mister legitimationen pga narkotikabrott

Arbetslös analfabet är berättigad till sökt ekonomiskt bistånd trots dyr hyra

Bensinbolag får göra avdrag för koncerninterna tjänster

Hotad, misshandlad och våldtagen kvinna från Bolivia utvisas

Konkurrensverket utreder inte om marknaden för golftidningar är konkurrensbegränsad

Förberedelse till mord inte kränkande för det tilltänkta mordoffret

EG-domstolen avvisar British Airways’ överklagande

BMW betalar 1 200 000 kronor i skadestånd till före detta samarbetspartner

Staten inte skadeståndsskyldig för felaktigt konkursbeslut

Inget skadestånd för avverkad skog