Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Badhus får kameraövervaka anläggningens bubbelpool

Civilrätt
Publicerad: 2020-09-02 13:31
Foto: Jurek Holzer / Svd / SCANPIX

Datainspektionen lyckas inte stoppa en kameraövervakning över en bubbelpool i äventyrsbadet Fyrishov i Uppsala.
Det finns ett berättigat intresse av att i realtid kunna bevaka bubbelpoolen genom kamerabevakning, oavsett förekomst av tidigare olyckor i anslutning till just den aktuella poolen.

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 23 maj 2017 att bevilja Fyrishov AB tillstånd till utvidgad kameraövervakning med fyra övervakningskameror för övervakning av bland annat en bubbelpool i äventyrsbadet i Uppsala.

Ändamålet med övervakningen avseende bubbelpoolen är att förhindra olyckor och stärka möjligheten att upptäcka ofredanden och andra incidenter där och därmed förbättra tryggheten och säkerheten för besökarna. Övervakningen skulle ske dygnet runt i realtid utan lagring av bilder.

Datainspektionen ville ha bort kameran

Datainspektionen yrkade att Fyrishovs ansökan om kameraövervakning avseende kameran kring bubbelpoolen skulle avslås i sin helhet på den grunden att övervakningsintresset inte väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli övervakade. Datainspektionens uppgav att det inte förekommit att övervakning i realtid av bubbelpooler beviljas endast i syfte att förhindra olyckor. För att ett sådant tillstånd ska kunna beviljas måste Fyrishov i vart fall kunna visa att den aktuella bubbelpoolen är olycksdrabbad i någon omfattning. Det har man inte kunnat göra.

Förvaltningsrätten i Uppsala konstaterade att eftersom kameraövervakningen avser en bubbelpool, där besökare uppehåller sig lättklädda under en längre period, är de enskildas integritetsintresse särskilt starkt i detta fall. Mot detta ska det enligt förvaltningsrättens mening även beaktas att övervakningen sker i realtid utan möjlighet att lagra bilder vilket innebär att integritetsintresset minskar. Vidare har Fyrishov anfört att det med anledning av bubbelpoolens insynsskyddade läge annars skulle krävas en badvakt särskilt placerad vid poolen för att ha uppsikt, vilket enligt förvaltningsrättens mening utgör ett marginellt mindre integritetsintrång än den aktuella kameraövervakningen.

Förvaltningsrätten noterade även att det finns en annan bubbelpool i anläggningen där det inte förekommer kameraövervakning som besökare kan nyttja för det fall de inte vill utsättas för kameraövervakning.

Övervakningsintresset väger tyngre

Mot denna bakgrund ansåg förvaltningsrätten att intresset av att kunna kamerabevaka bubbelpoolen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Länsstyrelsen i Uppsala län hade därmed haft fog för sitt beslut. Datainspektionens överklagande avslogs därmed.

Datainspektionen gav sig dock inte utan gick vidare till Kammarrätten i Stockholm. Domstolen inleder med att säga att till skillnad från i den tidigare kameraövervakningslagen (2013:460) lyfts det i kamerabevakningslagen uttryckligen fram att intresset av att bland annat förebygga olyckor genom kamerabevakning ska väga särskilt tungt vid bedömningen av om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Kammarrätten håller med underinstansen

Med hänsyn till det och med beaktande av vad som kommit fram om bubbelpoolens placering i badanläggningen instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att det finns ett berättigat intresse av att i realtid kunna bevaka bubbelpoolen genom kamerabevakning, oavsett förekomst av tidigare olyckor i anslutning till just den aktuella poolen. Kammarrätten instämmer även i förvaltningsrättens bedömning att intresset av att kunna kamerabevaka bubbelpoolen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Det finns alltså förutsättningar att meddela Fyrishov AB det aktuella tillståndet till kamerabevakning.

Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.