Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bolag tömdes på 7,3 miljoner kronor – fängelsedom för ägaren står fast

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 08:48
Gengrebild. Foto: Janerik Henriksson / TT /

En 50-årig man döms även i hovrätten till nio månaders fängelse för grovt bokföringsbrott. Vid konkursen av det bolag som mannen var styrelseledamot för framgår det att han tömt bolaget på dess tillgångar.
Mannen å sin sida menar att bolaget blivit kapat.

50-åringen var styrelseledamot och ägare av ett aktiebolag när detta försattes i konkurs den 27 maj 2019. Konkursförvaltaren har bedömt att anledningen till att bolaget hamnat på obestånd är för att 50-åringen har tömt bolaget på dess tillgångar.

Av utredningen framgår det att under perioden 1 januari 2017 till den 27 maj 2019 gjordes ett flertal överföringar från bolagets konto till mannens privatkonto. Under år 2017 uppgick överföringarna till drygt 3,5 miljoner kronor, under år 2018 till drygt 2,9 miljoner kronor och under 2019 fram till den 27 maj 2019 till drygt 837 000 kronor, det vill säga sammanlagt drygt 7,3 miljoner kronor. 

Gjorde insättningar på nätcasinon

Vid granskning av 50-åringens privatkonton har det framkommit att det från kontona under perioden den 1 januari 2017 till den 1 maj 2019 gjorts insättningar till nätcasinon på drygt 6,8 miljoner kronor Under samma period har det gjorts överföringar från nätcasinon till mannens konton med drygt 4,1 miljoner kronor. Han har haft ett spelkonto i sitt namn hos Mr. Green och Ninja Casino. 

Mannen har i förhör berättat att bolaget gick bra fram till 2017 då han blev kontaktad av en man som hotade honom och hans familj. Mannen ville ha pengar. 50-åringen berättar att han inte vågade göra annat än att samarbeta med mannen. Den hotfulla mannen var inte ensam ”utan det var en hel grupp med män” men personen som kontaktade honom var ledaren av gänget. Beloppet som männen ville ha höjdes hela tiden till en dag då de istället ville ha kontroll över bolaget.

Flyttade in till männen

Den 50-årige mannen uppger att han fortsatte att jobba i bolaget och flyttade även in till männen in i en villa i Spånga. Männen bytte även bokförare i bolaget. All räkenskapsmaterial var nu i händerna hos männen som tagit över bolaget. Han hade ingen kontroll över bolaget, har 50-årigen uppgett.

Männen tog även över mannens BankID. Det var dessa som gjorde överföringar på hans konton och de tog även över hans företagskort.

Det var även dessa män som spelade på nätcasinon, har 50-åringen uppgett – även om han själv också kunde spela ibland. Han kan dock inte förklara varför männen använde hans spelkonton.

”Vaga” uppgifter om hotfulla män

Tingsrätten konstaterade först att det är utrett att det är den 50-årige mannen som varit företrädare för bolaget och därmed haft ansvar för att bokföringen sköttes. Det saknas bokföring för en tid av närmare tre år. Under denna tid har det skett ett stort antal transaktioner på bolagets bankkonton och dessa har inte bokförts, eller i vart fall har räkenskapsinfomationen inte sparats på ett betryggande sätt.

Tingsrätten menar att 50-åringens uppgifter om den grupp av män som påstås ha kapat hans bolag är ”vaga och svävande”.

Tingsrätten pekar på att han inte kan männens fullständiga namn trots att han ska ha bott med dem under flera år. Han minns inte heller exakt adresserna som han bott på. Bokförarens namn kan han inte heller.

Han har heller inte gett några rimliga förklaringar till varför så stora belopp överförts från företagskotot till hans privata konto.

Tingsrätten pekar även på att mannen erkänt att han haft ett spelberoende men att han inte kunnat förklara varför andra personer skulle ha ägnat sig åt omfattande spel på hans spelkonto.

Tingsrätten och hovrätten är överens

Tingsrätten konstaterar att det är styrkt att han har åsidosatt sin bokföringsplikt på sätt åklagaren påstått.  Han dömdes i tingsrätten till nio månader fängelse men även till ett näringsförbud på tre år.

Den 50-årige manen överklagade till horsten och yrkade att domstolen skulle frikänna honom och upphäva beslutet om näringsförbud. Han har gjort gällande att han inte agerat med uppsåt eller av oaktsamhet.

Hovrätten gör dock inte några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort. 

”Det är alltså utrett att 50-åringen har agerat med uppsåt. Han ska därför dömas för tre fall av grovt bokföringsbrott”, skriver hovrätten.

Hovrätten gör inte några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort i fråga om straffmätningsvärde, val av påföljd och näringsförbud. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras. 


Dela sidan:
Skriv ut: