Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bolag i Allra-härvan ska betala företagsbot om 3 miljoner kronor

Nyheter
Publicerad: 2022-09-14 08:56
Foto: Eric Tagesson/DJ

Mäklarfirman First Alliance Trust, Hedging & Investments AB, tidigare Oak Capital, åläggs företagsbot med 3 miljoner kronor efter grovt bokföringsbrott i bolaget.

Det var i mars som kammaråklagare Thomas Hertz lämnade in en stämningsansökan mot mäklarfirman First Alliance Trust, Hedging & Investments, tidigare Oak Capital.

Åklagaren yrkade om företagsbot på 3 miljoner kronor på grund av ett grovt bokföringsbrott som begåtts i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Dömdes i Allra-härvan

Åklagaren hänvisar till att en företrädare för Oak Capital, som även var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg samt dömdes till fem års fängelse och tio års näringsförbud i den så kallade Allra-härvan, uppsåtligen eller av oaktsamhet har misskött bolagets bokföringsskyldighet genom att den 30 maj 2012 bokföra eller låta någon annan bokföra en upplupen intäkt på datumet 20 april 2012 om cirka 132 miljoner kronor, trots att den upplupna intäkten inte funnits då, samt genom att bokföra den upplupna intäkten utan tillräckligt underlag. Detta har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 

Enligt åklagaren är gärningen ett grovt brott eftersom den avsett ett stort belopp och eftersom den lett till att cirka 100 miljoner kronor har kunnat delas ut från bolaget under bolagsstämma avseende räkenskapsåret trots att detta inte funnits tillgängligt som utdelningsbart eget kapital. 

Utan huvudförhandling

Nu har tingsrätten avgjort målet utan huvudförhandling.

Tingsrätten skriver att det genom utredningen är ställt utom rimligt tvivel att bolagsföreträdaren uppsåtligen har misskött bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen på sätt som har gjorts gällande av åklagaren. Det är också visat att detta har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen samt att gärningen har begåtts i utövningen av bolagets näringsverksamhet. 

Gärningen är redan med hänsyn till att den avsett ett belopp om cirka 132 miljoner kronor att bedöma som grovt bokföringsbrott. Det föreligger därför förutsättningar att ålägga First Alliance Trust, Hedging & Investments AB företagsbot. 

Del i en större brottsplan

”Med hänsyn till att gärningen har ingått som väsentlig del i en större brottsplan och att posten som har bokförts felaktigt avser cirka 132 miljoner kronor får gärningen anses ha medfört omfattande skada. Tingsrätten bedömer därför den yrkade företagsboten som skälig. Det har inte framkommit skäl att jämka eller efterge företagsboten, varför First Alliance Trust, Hedging & Investments AB ska åläggas att betala en företagsbot om tre miljoner kr”, skriver tingsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 september 2022. 


Dela sidan:
Skriv ut: