Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter minska

Nyheter
Publicerad: 2022-11-09 08:07
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det tredje kvartalet 2022. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,92 procent, jämfört med 1,07 procent vid slutet av det andra kvartalet.

Efter en lång period med låga räntor möts samhället av en ränteuppgång det senaste halvåret, med ökade finansieringskostnader för banker och stigande räntor för bolånetagare. Fortsatt hög inflation under sommaren och stor osäkerhet kring läget i den svenska och globala ekonomin är några av anledningarna till bankernas ökade finansieringskostnad.

– Men det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för dig som är bolånetagare. För att hålla nere dina räntekostnader är det viktigt att du håller dig informerad om vilka villkor du kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka dina räntekostnader. Och ju fler som är beredda att byta bank desto mer kan det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna inte stiger lika mycket som de annars skulle göra, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Riksbankens senaste räntehöjning

FI uppger att det är värt att notera att Riksbankens senaste räntehöjning på 1 procentenhet den 20 september inträffade i slutet av det tredje kvartalet och det genomslaget fångas inte fullt ut vare sig i bankernas finansieringskostnad eller i de rörliga bolåneräntorna.

Vidare uppger FI att i uppdraget att värna finansiell stabilitet månar tillsynsmyndigheten om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor.


Dela sidan:
Skriv ut: