Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Banker ska ersätta åtta konsumenter som utsatts för bedrägerier

Nyheter
Publicerad: 2022-11-10 08:28
Foto: Isabell Höjman/TT

ARN har i åtta fall bedömt att konsumenter, som till följd av olika former av bedrägerier, har agerat grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenterna ska därför inte svara för mer än 12 000 kronor av de belopp som de har blivit frånlurade.

Högsta domstolen klargjorde i rättsfallet ”BankID-bedrägeriet” i juni i år hur man ska gå tillväga för att bedöma var gränsen går mellan om konsumenten agerat grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt.

ARN har nu i nio fall prövat frågan om konsumentens ansvar vid olika former av bedrägerier där konsumenten har lurats att lämna ut koder till BankID och kontokort samt svarskoder från bankdosa.

Då ska banken betala

Om en obehörig transaktion har genomförts, till exempel genom att en bedragare utan kontohavarens samtycke har fört bort pengar från ett konto, är huvudregeln att banken är skyldig att återställa kontot. Utgångspunkten är alltså att konsumenten inte ska ansvara för något belopp. Från denna regel finns vissa undantag, som hänger samman med att kontohavaren är skyldig att skydda sina personliga behörighetsfunktioner, det vill säga koder och liknande, som är knutna till till exempel kreditkort, BankID eller bankdosa.

Om kontohavaren inte har skyddat sina behörighetsfunktioner svarar kontohavaren för högst 400 kronor. Men om kontohavaren varit grovt oaktsam är ansvaret i stället begränsat till 12 000 kronor. Konsumenten ansvarar för hela beloppet endast om konsumenten har handlat särskilt klandervärt.

I samtliga nio fall har bankerna ansett att konsumenterna varit skyldiga att stå för hela beloppet som de lurats på.

ARNs beslut

ARN konstaterar i besluten att det är banken som ska bevisa att de omständigheter föreligger som gör att konsumentens agerande ska bedömas som särskilt klandervärt eller grovt oaktsamt.

– ARN har i samtliga fall bedömt att konsumenterna har uppvisat betydande vårdslöshet genom att lämna ut koder till bedragarna. Men bara i ett fall har banken bevisat att konsumenten med avsikt lämnade ut koder till en obehörig person samtidigt som konsumenten hade anledning att misstänka att det fanns stor risk för obehöriga uttag. Endast i detta fall fick konsumenten alltså stå för hela förlusten, säger Marcus Isgren, ARN:s chef. 

I övriga fall fick bankerna stå för allt utom 12 000 kronor.

– Det som har varit svårt är hur gränsdragningen mellan de olika graderna av oaktsamhet ska göras, det vill säga vad som är grovt oaktsamt och särskilt klandervärt, det framgår inte direkt av lagen, fortsätter Marcus Isgren.

– Det var därför välkommet att Högsta domstolen uttalade sig om det i sin dom i juni, fortsätter han.


Dela sidan:
Skriv ut: