Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bakläxa efter granskning av elva fondförvaltare – risker i värderingar

Nyheter
Publicerad: 2023-01-03 09:12

Efter Finansinspektionens granskning av elva fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska vissa av dessa ”skyndsamt” se över sina interna riktlinjer för värdering av mindre likvida tillgångar. FI har även identifierat olika risker i värderingen av vissa tillgångsslag.
– För vissa förvaltare som uppger att de har alternativa värderingsmodeller, där ser vi inte att det finns rutiner på plats för att använda dessa, säger Catrin Hådén till Dagens Juridik.

FI har genomfört en fördjupade analys med fokus på robustheten i elva fond- och AIF-förvaltares värderingsfunktion av mindre likvida tillgångar. Granskningen har gällt hur funktionen värderar företagsobligationer, onoterade aktier, strukturerade produkter och krediter, i normala och stressade situationer.

Catrin Hådén, biträdande chef för avdelningen Uppförandetillsyn på Finansinspektionen, uppger för Dagens Juridik att de de elva förvaltarna är utvalda av olika skäl, till exempel för att få med både stora och små förvaltare, för att FI är intresserade av vissa typer av instrument och för att FI i innehavsrapporteringen för ett fåtal förvaltare har noterat vissa skillnader i värderingen av innehav.

Många otydligheter

I ett pressmeddelande uppger FI att tillsynsmyndighetens analys visar att vissa förvaltares interna riktlinjer för värdering är otydliga eller saknar all information som krävs enligt AIF-förvaltarförordningen.

− Det är problematiskt. Värderingsfunktionen måste ha tydliga instruktioner för sitt arbete. Det måste också vara möjligt för kontrollfunktioner att granska hur värderingen gått till, säger Catrin Hådén.

Vidare uppger hon att FI inte kommenterar enskilda fondförvaltare.

– Däremot uppfattar vi att det finns så pass många otydligheter i de interna riktlinjerna hos flertalet förvaltare att detta verkar vara ett generellt problem och inte något som är unikt för vissa enskilda förvaltare. Det finns någon enstaka förvaltare där vi inte hade några synpunkter gällande de interna riktlinjer, säger Catrin Hådén till Dagens Juridik.

Branschen behöver arbeta mer med värderingarna

FI:s uppfattning är att detta är något som branschen generellt behöver arbeta vidare med och som bolagen bör kunna åtgärda på egen hand genom att vara mer noggranna.

− Här verkar det inte handla så mycket om okunskap utan mer om att förvaltarna inte har prioriterat att se över om olika rutiner stämmer överens med varandra eller med regelverket, säger Catrin Hådén.

Kräver ytterligare analys

FI har även identifierat flera risker inom värderingen som hör samman med de undersökta tillgångsslagen.

Även när det gäller risker vid värderingen av vissa tillgångsslag kommenterar FI inte heller enskilda förvaltare.

– Däremot är det ingen hemlighet att FI tidigare varit oroade för fondförvaltarnas möjligheter att värdera företagsobligationer. Vi tycker inte riktigt att vi har fått svar på hur förvaltarna avser att hantera en situation där det saknas tillförlitliga skärmpriser för företagsobligationer. De flesta förvaltares värderingsprocesser verkar indirekt fortfarande vara beroende av att mellanhänder ställer priser även i stressade situationer. Detta är något som vi kommer jobba vidare med. Även här finns det någon enstaka förvaltare som verkar ha betydligt robustare processer men där det ändå uppstår frågor om hur väl en teoretisk modell är kopplad till vad som går att omsätta här och nu. För vissa förvaltare som uppger att de har alternativa värderingsmodeller, där ser vi inte att det finns rutiner på plats för att använda dessa, säger Catrin Hådén.

– När det gäller övriga tillgångsslag har vi i vissa delar sett en del kvarstående risker. Vi vill dock landa i vår analys innan vi kommenterar detta vidare.

FI kommer att fortsätta analysen och överväga lämpliga åtgärder för att säkerställa att aktörerna lever upp till de krav som finns i regelverken.

− Vi kommer att fokusera på att arbeta vidare med problem vid värdering av vissa tillgångsslag där vi ser att frågeställningarna är mer komplexa och kräver ytterligare analys. Vi välkomnar också den analys som nu sker på EU-nivå, säger Catrin Hådén.

De elva förvaltarna är:

Alcur Fonder AB

Alfa Kraft Fonder AB

Atlant Fonder AB

Case Kapitalförvaltning AB

Cicero Fonder AB

Coeli Asset Management AB

Finserve Nordic AB

Handelsbanken Fonder AB

ISEC Services AB

SEB Investment Management AB

Swedbank Robur Fonder AB


Dela sidan:
Skriv ut: