Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Atrium Ljungberg säljer välkänd fastighet i Stockholm city

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 08:06

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg säljer det så kallade Glashuset på Drottninggatan i Stockholm till Axfast AB. Fastighetsvärdet uppgår till 1,9 miljarder kronor.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg säljer en fastighet på Drottninggatan i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,9 miljarder kronor. Köpare är Axfast AB. 

Skotten kallas även Glashuset och ännu längre tillbaka ”Bohagshuset”, då det tidigare var en del av det anrika PUB-varuhuset vid Hötorget. Fastigheten innehåller idag både kontor och handel i flera plan.

– Atrium Ljungbergs affärsmodell handlar om att utveckla attraktiva stadsmiljöer. Stora sammanhängande områden med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Att sälja Skotten 6 är ett naturligt steg i att renodla vårt fastighetsbestånd till platser där vi har möjlighet att förverkliga vår vision och stadsutvecklingsstrategi, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg

Hyresvärdet 95 miljoner kronor

Totalt hyresvärde är cirka 95 miljoner kronor och fastigheten har en ekonomisk vakansgrad om cirka 12 procent. Affären ger ett resultat efter skatt om cirka -36 miljoner kronor baserat på värderingen vid årsskiftet, varav cirka 7 miljoner kronor avser realiserad värdeförändring efter avdrag för omkostnader, cirka -19 miljoner kronor avser uppskjuten skatt netto och cirka -24 miljoner kronor avser nedskrivning goodwill.

Atrium Ljungberg uppger att frånträde sker 31 januari 2023 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2023.


Dela sidan:
Skriv ut: