Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarlig IVO-kritik mot alla granskade skönhetssalonger

Nyheter
Publicerad: 2023-05-09 12:55
Göran Olsson, ansvarig enhetschef för tillsynen, under pressträff då Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) presenterar rapport om verksamheter som utför estetiska behandlingar. Foto: Marko Säävälä/ TT /

IVO riktar allvarlig kritik mot samtliga granskade estetiska verksamheter i en ny rapport från som presenteras i dag.
IVO konstaterar bland annat att personal utför behandlingar utan att ha den legitimation som krävs.

Sedan den 1 juli 2021 gäller skärpta krav på estetiska verksamheter. De nya kraven motsvarar i många delar de som gäller i hälso- och sjukvården. Efter en ny granskning riktar IVO allvarlig kritik mot samtliga granskade estetiska verksamheter i en ny rapport från IVO som presenteras i dag

– ­Vår tillsyn visar på en oroväckande låg kunskap om de lagar och regler som gäller. Många verksamheter lever inte upp till lagens krav, vilket är allvarligt eftersom estetiska behandlingar kan vara förenade med betydande risker för patientens liv och hälsa. Tillsynens resultat vittnar även om en bransch som i stor utsträckning attraherar oseriösa aktörer, säger Göran Olsson, ansvarig enhetschef för IVO:s tillsyn av estetiska verksamheter. 

Oacceptabla brister

IVO har i en tillsynsinsats konstaterat brister i samtliga 33 verksamheter som var föremål för myndighetens granskning. Utöver avsaknad av legitimation hos utövare förekommer brister gällande läkemedelshantering, basal hygien, dokumentation, information till patienter och avsaknad av ledningssystem. 

– Bristerna vi ser är oacceptabla och allvarliga. Vi har exempelvis sett läkemedel förvaras i samma kylskåp som personalens matlådor och läkemedel som passerat utgångsdatum. Det innebär en direkt fara för patienternas säkerhet, avslutar Göran Olsson.


Dela sidan:
Skriv ut: