Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allbright: Tillväxten av chefskvinnor har aldrig varit svagare

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 08:51
Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Andelen kvinnor i börsens ledningar har år för år ökat – fram till nu. Färre kvinnor syns i tunga roller som vd och ordförande. Sverige skiljer sig därmed åt jämfört med några av Sveriges viktiga affärspartners som Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA.
– Medan dessa länder diskuterar frågorna livfullt har svenska politiker mest duckat, uppger Amanda Lundeteg.

Allbright presenterar nu den tjugoförsta rapporten där man kartlägger kvinnors och minoritetens möjligheter till karriär. År för år har en rad framsteg ägt rum – fram till nu.

”Oavsett om vi befunnit oss i lågkonjunktur eller pandemi har andelen kvinnor i börsens ledningar alltid ökat. Men nu är det stopp. Andelen kvinnor i ledningarna stagnerar och landar återigen på fjolårets 27 procent. Dessutom minskar antalet kvinnor på flera tunga poster. Då bolagen har gjort sig av med kvinnor i roller som ordförande, vd, försäljningschef och affärsområdeschef”, skriver Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Aldrig varit svagare

Av rapporten framgår det att tillväxten av chefskvinnor aldrig har varit svagare. Efter ett årtionde av framsteg är utvecklingen nu alltså exakt noll. Färre kvinnor syns i tunga roller som vd och ordförande. Detta trots att jämställda bolag visar starkare lönsamhet än bolag som saknar kvinnor i ledningen. 

Samtidigt har nära varannan ung vuxen utsatts för diskriminering på arbetsplatsen, ofta på grund av kön eller etnicitet. 

”Medan svenskt näringsliv backar går utvecklingen i andra länder framåt. Det är nu viktigare än någonsin att svenska företagsledare uppvisar mål, medel och mening i arbetet för mångfald och inkludering”, skriver Allbright i rapporten.

DEI-arbetet

Amanda Lundeteg skriver i rapporten att i dialoger med företagsledare märks hur först pandemin och nu inflationen givit vd:arna smalare fokus. Många bolag sätter DEI-arbetet (diversity, equity & inclusion) på paus. 

”Det kan vara en delförklaring till det stillestånd och tillbakagång som märks i år. Det kan däremot omöjligt vara hela förklaringen”, skriver hon och hänvisar till att jämställdheten och mångfalden samtidigt ökar i flera andra viktiga exportländer. 

Länderna som nämns är några av Sveriges viktiga affärspartners som Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA.

”Vår systerstiftelse i Tyskland rapporterar att jämställdhet är högt på den politiska agendan. I USA har de 40 största börsbolagen gjort stora, offentliga åtaganden kring jämlikhet, mångfald och inkludering. I Storbritannien har bolag under samma period fördjupat samtalet om kultur och transparens. I Frankrike har parlamentet infört en lag som innebär att bolagen ska vara jämställda på ledningsnivå till år 2031. Medan dessa länder diskuterar frågorna livfullt har svenska politiker mest duckat”, skriver Amanda Lundeteg.

Styrelserna ett undantag

Vidare skriver hon att styrelserna är ett undantag. Där har andelen kvinnor tagit fart igen efter lång tid av stiltje. I styrelserna är kvinnorna nu 36 procent. 

”De är nära jämställda, om vi tillämpar det låga målet om 40/60. Förklaringen kan vi koppla till EU:s omdebatterade kvoteringslag. Även om Sverige undantags från lagen så har debatten varit kännbar för svenska ägare. Ägarna har tvingats anstränga sig, bredda nätverken och hitta ny vassare styrelsekompetens i ledamöter som inte är män”, skriver Amanda Lundeteg.

I årets rapport har Allbright även för första gången frågat unga vuxna i arbetslivet om de har upplevt diskriminering. Nästan varannan, 45 procent, har upplevt diskriminering kopplat till någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Samtidigt framgår det av rapporten att en granskning av bolagens hållbarhetsredovisningar visar att endast fyra procent av bolagen har mätbara mål bortom kön. En procent av bolagen har avsatt budget för arbetet för mångfald.


Dela sidan:
Skriv ut: