Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

AIK tvingas betala miljonböter efter spelarförsäljning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 13:47
Foto Adam Ihse / TT /

Förvaltningsrätten ger Finansinspektionen rätt. AIK Fotboll AB har brustit i hanteringen av insiderinformation, i samband med en spelarförsäljning i början av 2019. Domstolen ändrar därmed inte beslutet om sanktionsavgift om drygt en miljon kronor.

Finansinspektionen beslutade i april 2022 att AIK Fotboll AB:s hantering av insiderinformation vid en spelarförsäljning innebar en överträdelse av EU:s regelverk om marknadsmissbruk. Finansinspektionen påförde därför AIK Fotboll en sanktionsavgift om m 1 050 000 kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar inte det överklagade beslutet.

Spelarförsäljning

Enligt Finansinspektionen var det informationen i det beslutsförslag som AIK Fotbolls dåvarande vd e-postade till bolagets styrelse den 5 januari 2019 som utgjorde insiderinformation. AIK Fotboll och en rysk fotbollsklubb var vid den aktuella tidpunkten överens om samtliga villkor för avtalet av en spelarförsäljning. AIK Fotboll offentliggjorde inte informationen förrän den 7 januari 2019 och hade därför enligt Finansinspektionen inte offentliggjort informationen så snart som möjligt.

Försäljningen genererade en nettoresultateffekt för bolaget på mellan 20 och 40 miljoner kronor.

Enligt FI saknade pressmeddelandet hänvisning till att informationen var insiderinformation. NGM har till följd av AIK:s pressmeddelande riktat kritik mot bolaget efter att ha bedömt att bolaget har överträtt artikel 17 i Mar, genom att inte så snart som möjligt ha offentliggjort den insiderinformation som pressmeddelandet avsåg. AIK fick även kritik för att i pressmeddelandet inte ha informerat om att informationen utgjorde insiderinformation.

Samma bedömning som FI

Förvaltningsrätten gör nu samma bedömning som Finansinspektionen.

– Förvaltningsrätten anser precis som Finansinspektionen att innehållet i e-postmeddelandet från AIK Fotbolls dåvarande vd till styrelsen sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på AIK Fotbolls aktiepris. Informationen var konkret och därför inte alls jämförbar med de rykten kring spelarförsäljningen som tidigare cirkulerat i media. Informationen var därmed sådan insiderinformation som skulle ha offentliggjorts så snart som möjligt enligt regelverket då AIK Fotboll är börsnoterat. Eftersom detta inte gjordes, och marknadsmissbruksregelverket inte heller följdes av bolaget i övrigt, har Finansinspektionen haft anledning att påföra AIK Fotboll en sanktionsavgift, säger rådmannen Mats Mossfeldt.

AIK Fotbolls kommentar

AIK Fotboll uppger i ett pressmeddelande att bolaget har reserverat beloppet och kommunicerat beloppet i delårsrapporten för januari – mars 2022, vilket innebär att sanktionsavgiften inte medför någon ytterligare belastning på AIK Fotbolls resultat och finansiella ställning.

– Vi har tidigare gjort en översyn av bolagets processer för information och AIK Fotboll kommer nu, tillsammans med sina juridiska rådgivare, att gå igenom avslaget från Förvaltningsrätten för att utvärdera om det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder. AIK Fotboll har en unik position som börsföretag genom den omfattande mediabevakning som sker i samband med matcher och spelartransfers. De parter som är intresserade av AIK Fotbolls aktie har betydligt större möjligheter att följa och göra bedömningar av vår finansiella utveckling än parter som har ett intresse i ett annat börsnoterat bolag av motsvarande storlek. Vi uppfattar att FI har valt att bortse från denna unika position i sin bedömning av AIK Fotbolls informationshantering, kommentarer AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
aik-sanktionsavgift

Dela sidan:
Skriv ut: