Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat får skarp kritik – substituerade utan godkännande

Nyheter
Publicerad: 2021-04-16 14:04
Foto: Jessica Gow / TT

En advokat som satte en kollega i sitt ställe utan att tingsrätten godkänt substitutionen varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Enligt tingsrättens dom kunde det ifrågasättas om advokaten hade för avsikt att företräda klienten eller om han ”använde sitt personliga varumärke för att ge andra på advokatfirman uppdrag”.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog på eget initiativ upp ärendet efter att ha tagit del av tingsrättens dom. Av denna framgick, bland annat, att advokaten inte närvarat vid något förhör, häktningsförhandling ”eller hade några planer på att delta vid de sex huvudförhandlingsdagarna”.

Enligt tingsrätten hade man dock aldrig meddelat advokaten rätten att sätta någon annan i sitt ställe. Tingsrätten skrev i domen att det kunde ”ifrågasättas om (advokaten), efter de två inledande besöken i häktet, överhuvudtaget hade för avsikt att företräda (klienten) utan istället använde sitt personliga varumärke för att ge andra på advokatfirman uppdrag”.

Vad gällde advokatens begärda arvode skrev tingsrätten att ”med hänsyn till att (advokaten) enligt tingsrätten inte har genomfört uppdraget med nit och omsorg; ja inte alls utan anlitat andra” fick anse sig tillgodosedd med en betydligt lägre summa än den begärda.

Klienten bad honom att bli kvar som försvarare

Advokaten anförde i ett yttrande till samfundet att hans uppfattning är att han inte brutit mot god advokatsed, samt att tingsrätten informerats om och godkänt att hans kollega skulle föra talan för honom i målet. Han vidgår dock att han inte deltagit hundra procent i målet och har beaktat tingsrättens skarpa kritik. Klienten hade dock gett honom instruktioner om att inte begära entledigande och godtagit att hans kollega suttit i hans ställe.

Han anser också att tingsrättens bedömning att han använt sig av sitt personliga varumärke för att ta in mål till andra på byrån är felaktig. Dessutom tillställde han tingsrätten en transportfullmakt som domstolen godkände och det var först i samband med huvudförhandlingen som ordföranden i målet påstod att han aldrig begärt rättens tillstånd att sätta sin kollega i sitt ställe. Efter en kortare ordväxling mellan rätten och hans kollega upplyste notarien ordföranden om att att en begäran om substitution visst gjorts varpå han entledigades – utan möjlighet att få yttra sig.

Advokaten överklagade också tingsrättens beslut i ersättningsfrågan och fick delvis rätt i hovrätten.

Varnas

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu i sitt beslut att advokaten ”redan när han åtagit sig uppdraget eller nära därtill” borde ha insett att han inte skulle kunna tillvarata klientens intressen på ett lojalt sätt och fullfölja uppdraget som offentlig försvarare. Enligt nämnden borde han därför ha avböjt uppdraget ,eller så snart han insett detta, begärt att entledigas. Mot bakgrund av detta anser nämnden att det saknar betydelse att advokaten uppfattat det som att tingsrätten godtagit substitutionen.

Han tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: