Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

17-åring fotograferade poliser – uppmanades att radera bilderna

Nyheter
Publicerad: 2020-02-13 13:32
Foto: Johan Nilsson/TT

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Polismyndigheten.
Anledningen är att en polis felaktigt uppgett att det kan utgöra ett brott att fotografera en tjänstgörande polis, och förmått en 17-åring att radera fotografier från sin mobiltelefon.

Bakgrunden till ärendet var en händelse där en polispatrull blev beordrad till en plats där ungdomar hade setts klättra på en ställning för vägmärken. I samband med att poliserna pratade med ungdomarna fotograferade en av ungdomarna, då 17 år, poliserna med sin mobiltelefon. 

En av polisen uppgav då att det kunde vara ett brott att fotografera en tjänstgörande polis, och bad 17-åringen att radera fotografierna från sin mobiltelefon, vilket han gjorde. 

JO: Inga generella förbud mot foto utan samtycke

17-åringen JO-anmälde polisen och framförde klagomål bland annat om att en av poliserna skrikit åt honom om att han inte fick fotografera och sedan tvingat honom att radera fotografierna från sin mobiltelefon. 

Enligt JO finns det inget generellt förbud att fotografera någon utan samtycke. Som en utgångspunkt får en enskild därför inte förhindras att fotografera en polis i tjänst. Enligt JO är det också viktigt att enskilda har möjlighet att fotografera en polis ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för allmänhetens insyn i polisens arbete, förutsatt att fotograferandet inte hindrar polisens arbete eller utgör en säkerhetsrisk. 

Viktigt att inte förmedla tvång

I det aktuella fallet konstaterar JO att 17-åringens fotograferande inte hade hindrat polisen i deras tjänsteutövning eller utgjort en säkerhetsrisk.

JO understryker också att den person mot vilket ett polisingripande riktar sig ofta uppfattar det som att denne måste följa polisens uppmaningar. Enligt JO är det därför viktigt att en polis inte uttrycker sig eller agerar på sådant sätt så att en enskild uppfattar ett visst agerande eller ett visst avstående som ett tvång, särskild när det gäller ingripandet mot unga personer. 

Enligt JO kunde polisens agerande i det aktuella fallet inte ha uppfattats på annat sätt än att han menade att 17-åringens fotograferande kunde varit brottsligt. Eftersom 17-åringen inte begick något brott genom att fotografera polisen var polisens uttalande felaktigt i sammanhanget. 

Riktar kritik mot Polismyndigheten

JO konstaterar dessutom att det inte hade funnits någon skyldighet att radera fotografierna, men att 17-åringen uppfattade att han var tvungen att göra det, för att ”polisen rimligen inte kunde uppfattas på något annat sätt”. Enligt JO var det därför fel av polisen att uttala sig på det sätt som han gjorde. 

Sammanfattningsvis konstaterar JO att polisens uttalanden och agerande inte stämmer överens med kraven på att en polis ska agera sakligt och korrekt och på ett sådant sätt som inger förtroende, och riktar därför kritik mot Polismyndigheten. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se